LVI-TU:n lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

LVI-TU on jättänyt 26.8.2021 lausuntonsa ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä.

LVI-TU tukee rakentamisen kestävyyden ja hiilijalanjäljen yhdenmukaisen arviointimenetelmän kehittämistä. LVI-TU pitää tärkeänä sitä, että asetusehdotusta kehitetään lausuntojen käsittelyn yhteydessä laajalla ja avoimella sidosryhmäyhteistyöllä sen yleisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi, etenkin huomioiden sen mahdollinen tuleva asema rakentamisen sääntelyssä ja merkittävyys kiinteistö- ja rakennussektorin yhteisessä vähähiilisyyden edistämistyössä.

Katso lausunto.

Lisätietoja

Juha-Ville Mäkinen, erityisasiantuntija
juha-ville.makinen@lvi-tu.fi

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä