Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2022—2025

Kehysmenojen pysyvä 370 milj. €:n uudelleenkohdennus kohtelee kaikkein pahiten LVM:n hallinnonalaa, jolta vähennetään 110 milj. € vuodesta 2023 alkaen. INFRA ry:n näkemyksen mukaan kehittämisinvestointeihin tulisi säästöjen sijaan tehdä satojen miljoonien eurojen tasokorotus, jotta Liikenne 12 -suunnitelmassa kirjattuun väylänpidon määrärahatason tavoitteeseen 1 % BKT:sta päästäisiin.

VNS 3/2021 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025. INFRA ry:n lausunto >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä