Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2021–2032

Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet,
Pitkäjänteisyyden toteutuminen edellyttää kuitenkin erittäin vahvan joko lainsäädännöllisen tai poliittisen sitoutumisen Liikenne 12 -ohjelmaan.

VNS 2/2021 vp Valtioneuvoston selonteko 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä