Lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta

Hallituksen esitys, jossa tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön uuden tieturvallisuusdirektiivin vaatimukset, on kannatettava. Lähtökohtaisesti kaikki tieturvallisuuden parantamiseksi tähtäävät toimet ovat kannatettavia. Tästä huolimatta maantieverkolle kohdistettava rahoitus jää niin pieneksi, että liikenneturvallisuuden osalta ei voida odottaa suuria parannuksia.

INFRA ry:n lausunto lvm:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain muuttamisesta >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä