Lausunto lvm:lle liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta

Kaikki muistiossa esiin nostetut tilannekuvat ovat tärkeitä. Elinkeinoelämän kuljetusten painoarvoa voisi kuitenkin vielä nostaa analyysissä suurempaan rooliin. Liikenteen alalla toimii valtava määrä erilaisia sidosryhmätahoja, joista useat keräävät ja tarkastelevat tietoa omista näkökulmistaan. Näiden tietojen saaminen yhteiseen, koko liikennealaa hyödyttävään käyttöön on hyvä tavoite jatkoa silmällä pitäen.

INFRA ry:n lausunto iikennejärjestelmäanalyysistä ja sen seurannasta >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä