Lausunto lvm:lle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Liikennepolitiikan pitkäjänteisyys on ollut infra-alan palveluntarjoajien ja muun elinkeinoelämän tavoitteena jo pitkään. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä pitkäjänteisen liikennepolitiikan toteutumiselle on aikaisempaa selvästi paremmat mahdollisuudet.

VN/7835/2019, Rakennusteollisuus RT ry:n ja INFRA ry:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä