LVI-TU:n lausunto YT-lain uudistamisesta

LVI-TU jätti lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön koskien yt-lain uudistamista 14.1.2021. Koosteeseen on kerätty tärkeimpiä kohtia, joihin LV-TU otti lausunnossaan kantaa.

Suurimmat ongelmat nykyisessä laissa koskevat monimutkaisia ja tulkinnanvaraisia muotosäännöksiä, kohtuuttoman kovia seuraamuksia varsin vähäisistäkin rikkomuksista sekä mittavaa hallinnollista taakkaa, joka rasittaa etenkin pienempiä yrityksiä. Valitettavasti työryhmän mietinnössä ei esitetä korjauksia näihin ongelmiin. Sen sijaan hallinnollinen taakka ja velvoittavat muotosäännökset lisääntyisivät entisestään muun muassa lakiehdotuksessa esitetyn ns. jatkuvan vuoropuhelun myötä.

LVI-TU katsoo, että lakiehdotus ei tulisi ratkaisemaan voimassa olevaan lakiin liittyviä ongelmia, vaan se aiheuttaisi päinvastoin lisää hallinnollista taakkaa ja kustannuksia yrityksille. Tämän vuoksi lakiuudistuksen valmistelua ei pitäisi jatkaa mietinnön pohjalta.

Katso lausunto.

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä