Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Rakennusteollisuuden toimialalla on valtava potentiaali rakennemuutosta ja talouden uusiutumista edistävien toimenpiteiden toteuttajana. Rakennettuun ympäristöön kohdistetuilla toimenpiteillä on myös saavutettavissa merkittäviä päästöjen ja energiankulutuksen vähennystavoitteita.

INFRA ry:n lausunto eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnalle: VNS 6/2020 vp Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä