Lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024

Hallituksen tulee tehdä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin elvyttäviä toimenpiteitä valtion taloudelle. Selvää on, että elvyttäviä toimenpiteitä ei ole mahdollista toteuttaa eikä niistä saavutettavia talouskasvua kiihdyttäviä vaikutuksia mahdollista saavuttaa vähentämällä inframäärärahoja.

INFRA ry:n lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021—2024 >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä