Lausunto LVM:lle luonnoksesta hallituksen esitykseksi tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi (VN/8505/2019)

INFRA ry esittää muutamaan esityksen kohtaan täsmennyksiä ja että virtuaaliopetusta ei tulisi rinnastaa omatoimisesti tapahtuvaan verkko-opetukseen.

Yhteenveto lausunnosta

Lausuntonamme toteamme, että alla olevaa pykälää voisi täsmentää asian selkeyttämiseksi;

28 § 1: Poikkeukset kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksesta.
Kuljettajalta ei vaadita ammattipätevyyttä, jos:

kohta 8) ajoneuvolla kuljetetaan kuljettajan työssään käyttämiä materiaaleja, koneita tai laitteita edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen; taikka ajoneuvolla kuljetetaan vähäisessä määrin omia tuotteita, joita kuljettaja myy tietyssä paikassa edellyttäen, että pääasiallisena tehtävänä ei ole ajoneuvon kuljettaminen.

Tätä on tulkittu turhan tiukasti, vaadittaessa töihin ryhtymistä välittömästi, toisin kuin direktiivissä. Tätä tulisi selventää direktiivin hengen mukaiseksi.

Toteamme myös, että virtuaaliopetusta ei tulisi rinnastaa omatoimisesti tapahtuvaan verkko-opetukseen, vaan se tulisi olla jatkossakin mahdollista nykyisessä laajuudessaan kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona.

Lisätietoja

Asiantuntija Magnus Frisk
magnus.frisk@infra.fi, puh. 050 912 7373

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä