Lausunto LVM:lle liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskevasta arviomuistiosta

INFRA painotti lausunnossaan, että automaattinen liikenneväline voi joutua automaatiotoiminnoille määrätyn toimintaympäristön ulkopuolelle myös tilanteissa, joissa normaalisti voidaan hyödyntää automaatiota kuten tietyömaalle. Lisäksi INFRA otti kantaa kaistojen kaventamiseen ja urautumiseen.

Taustaa

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 8.10.2019 hankkeen liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelemiseksi. Tavoitteena on suunnitelman valmistuminen kesällä 2020. Työssä laaditaan kaikki liikennemuodot kattava suunnitelma, jonka avulla pyritään luomaan kokonaisvaltainen käsitys niistä kysymyksistä, joihin kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa on lähitulevaisuudessa vastattava.

Hankkeessa tarkasteltavat osa-alueet ovat tiedon hyödyntäminen, automaation vaatima digitaalinen ja fyysinen liikenneinfrastruktuuri, liikennevälineiden tekninen automaatiokehitys, liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden sekä muiden liikenteen solmupisteiden kasvava merkitys, oikeudelliset kysymykset ja sääntely sekä kokeilujen ja pilotointien tukeminen.  Hankkeen osa-alueista tiedon hyödyntämistä sekä automaation vaatimaa digitaalista ja fyysistä liikenneinfrastruktuuria on alustavasti pohdittu hallinnonalan sisäisessä esivalmistelutyössä vuoden 2019 aikana.

Esivalmistelun pohjalta on laadittu nyt lausunnolla ollut arviomuistio, jonka avulla pyritään luomaan pohjaa yhteisen tilannekuvan kehitykselle ja ylläpidolle.

Yhteenveto lausunnosta

INFRA ry painotti lausunnossaan seuraavia asioita.

Fyysisen infrastruktuurin osalta tavoitteeksi oli asetettu käsityksen muodostaminen siitä, mitä automaation vaatimia muutoksia infrastruktuuriin ylipäätään tarvittaisiin eri liikennemuodoissa, missä aikataulussa, ja onko muutosten tekeminen järkevää erityisesti panos-tuotos –tarkastelussa.

Automaattinen liikenneväline voi joutua automaatiotoiminnoille määrätyn toimintaympäristön ulkopuolelle myös tilanteissa, joissa normaalisti voidaan hyödyntää automaatiota. Yhtenä esimerkkinä on tietyömaa, joka on ajasta ja paikasta riippuva muuttuva kohde myös korkealuokkaisilla ja automaatiota tukevilla väylillä (esim. moottoritie). Tällaisia tapauksia varten tulisi kehittää mekanismi, jolla siirrytään ennakoitavasti ja turvallisesti automaatiotoiminnasta ihmisen ohjastamaan ajoneuvon hallintaan.

Fyysisen infrastruktuurin osalta muistiossa oli todettu, että uusilla rakennettavilla keskikaistaisilla moottoriteillä kustannuksia säästetään kaventamalla ajokaistoja ja pientareita, jolloin väistötiloista saatetaan joutua huolehtimaan myöhemmin. Pidimme johtopäätöstä osittain vääränä. Kaventamalla ajokaistaa aiheutetaan huomattavasti nopeampi urautuminen. Kustannuksia voidaan säästää ohjaamalla automaattista liikennettä kuluttamaan ajokaistan pintaa tasaisesti.

Lisätietoja

Johtaja Juha Laurila
juha.laurila@infra.fi, puh. 050 412 3637

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä