Asiantuntijalausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Satsaamalla tieverkon toimivuuteen on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa, liikenteen sujuvuudessa sekä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 >
Teema: Talousarvioesitys liikenneverkon ja kuljetusketjujen toimivuuden sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistämisessä? Kehittämistarpeet ja kipupisteet elinkeinoelämän näkökulmasta?

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä