Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista

INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.

INFRA ry:n lausunto asiassa VÄYLÄ/2558/06.04.01/2019 >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä