Vuoden Pintaurakoitsijaksi valittiin Suomen vanhin toiminnassa oleva maalausliike

Vuoden 2019 Pintaurakoitsija -tunnustus on myönnetty helsinkiläiselle A. Niemisen Maalausliike Oy:lle. Yritys on toiminut jo 111 vuotta ja panostaa jatkuvasti tulevaisuuteen kouluttamalla ja työllistämällä nuoria. Valinnan tehnyt asiantuntijatuomaristo korostikin tällä kertaa pitkiä perinteitä, korkeaa osaamista sekä muuntautumiskykyä. Tunnustus myönnettiin Pintaurakoitsijat ry:n vuosikokouksessa 5. huhtikuuta.

A. Niemisen Maalausliike on pitkälti korjausrakentamiseen ja sisäpuolen saneerauksiin erikoistunut maalausalan yritys, jonka toimialaan kuuluu varsinaisten tasoite- ja maalaustöiden lisäksi myös muut huoneistoremonteissa tarvittavat työt. Yritys toimii erityisesti pääkaupunkiseudulla. Sen liikevaihto on vakiintunut noin 3,5 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärä 25 henkilön paikkeille. Yrityksen toimitusjohtajana ja pääomistajana on toiminut vuodesta 2001 alkaen Arto Lindvall.

Tuomaristo kiinnitti valinnassa huomiota erinomaisesti hoidettuihin asiakassuhteisiin sekä henkilöstöasioihin. Tuomariston mielestä osoituksena A. Niemisen Maalausliikkeen joustavuudesta, laadusta ja kyvystä kuunnella asiakkaan tarpeita ovat tyytyväiset asiakkaat ja poikkeuksellisen pitkät asiakassuhteet. Suurin osa töistä tehdään vakiintuneille tilaajille käyttäen yrityksen omia työntekijöitä.

”Meillä on erittäin pieni vaihtuvuus ja pitkät työsuhteet. Olennaista on molemminpuolinen luottamus, tiimityöskentely sekä työntekijöiden itseohjautuvuus”, Maalausliike A. Niemisen toimitusjohtaja Arto Lindvall sanoo.

Varsinaisten urakointitöiden lisäksi tuomaristo pani merkille Lindvallin toiminnan alan koulutuksen ja nuorten parissa. Helsingin Maalariammattikoulu on tullut Lindvallille tutuksi paitsi omien maalarimestariopintojen kautta myös useiden vuosien toiminnasta maalariammattikoulun johtokunnassa.

Arvostus ja kiinnostunut alan tulevaisuuteen näkyy tuomariston mukaan myös aktiivisessa nuorten työllistämisessä. Tyypillinen tapa tulla töihin A. Niemisen maalausliikkeeseen on työharjoittelu opintojen ohessa, kesätyö ja valmistumisen jälkeen vakituisen työsuhteen solmiminen. Nykyisistä työntekijöistä lähes puolet on tullut yritykseen Helsingin Maalariammattikoulussa suoritettujen opintojen jälkeen.

Armas Niemisen vuonna 1908 Töölöön perustama maalausliike on Suomen vanhin yhä toiminnassa oleva maalausliike. Alun perin yritys keskittyi yksinomaan tasoite- ja maalaustöihin, mutta palveluvalikoimaa ryhdyttiin laajentamaan hiljalleen 1990-luvulta alkaen.

Nykyisin avainsanana menestymiselle on korkea osaaminen valitussa segmentissä. Yritys on erikoistunut huoneistoremontteihin ja tarjoaa työt täyden palvelun periaatteella. Se suorittaa varsinaisten tasoite- ja maalaustöiden lisäksi kaikki tarvittavat työt keittiön asennuksista aina märkätila- ja saunaremontteihin sekä sähkötöihin saakka.


Pintaurakoitsijat ry – www.pintaurakoitsijat.fi

Jukka Koivisto  toimitusjohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä