Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistamisesta

INFRA ry:n mielestä toiminnanharjoittajien kanta tulee saada mukaan uudistustyöhön. Vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen viranomaismääräyksiä tulisi tarkastella riskien näkökulmasta.

Lausunto asiassa LVM/1557/03/2018
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus >

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä