Janne Suntio

Projektipäällikkö

Janne Suntio

Projektipäällikkö

Vastuualueet

Vetovoimatoiminta

Liitto/yksikkö

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO

Osoite

PL 381 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki

Töissä

Tekemäni vetovoimatoiminnan tarkoituksena on parantaa rakennusalan työnantajamielikuvaa, edistää alan tunnettuutta, jakaa tietoa alan ammateista ja koulutusmahdollisuuksista sekä kannustaa nuoria hakeutumaan rakennusalan toisen – ja korkea-asteen koulutuksiin. Työni tavoitteena on, että ala tunnetaan kiinnostavana ja mukaansa tempaavana ammattialana ja alalle hakeutuvien määrä kasvaa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä