Tutkimuksella tuloksia

INFRA ry esittää väyläinfraan seitsemänvuotista tutkimusohjelmaa.

”Nyt haetaan ratkaisuja teiden, ratojen ja päällysteiden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Valtion talousarviosta rahoitettavan ohjelman kustannukset voisivat olla suuruusluokaltaan noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelmaa tulisi täydentää myös muulla julkisella ja yksityisellä rahoituksella”, INFRAn johtava asiantuntija, tekniikan tohtori Nina Raitanen sanoo.

Ilmastonmuutos, kuljetuskaluston koon kasvu sekä yhteiskunnalliset ja geopoliittiset muutokset haastavat väyläinfraa. Korjausvelka kasvaa, mutta väylärahoitusta ei voi rajattomasti kasvattaa.

”Jotta infran kunto vastaisi esimerkiksi Liikenne 12 -ohjelmassa asetettuja tavoitteita, meidän on innovoitava uusia tuotteita, materiaaleja ja tapoja toimia. Huonokuntoinen infra tulee kalliiksi, sillä se heikentää huolto- ja toimintavarmuutta ja lisää tavaroiden sekä palveluiden kustannuksia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.”

Hallitus on sitoutunut parlamentaarisen TKI-työryhmän ehdotukseen Suomen T&K-rahoituksen nostamiseksi neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Myös väyläinfran on tärkeä saada tästä osansa, sillä infran huono kunto on merkittävä kansallinen ongelma. Emme ratkaise vain infran, vaan koko yhteiskunnan ongelmaa”, Raitanen muistuttaa.

”1990-luvun vaihteessa ASTO-tutkimusohjelmalla saatiin tiestön nastarengaskuluminen hallintaan ja ymmärrettiin kiviaineksen vaikutus kulumiseen. Tutkimus tuo keinoja muuttaa tapaamme toimia – jos aina toimitaan samalla tavalla, ei kannata odottaa erilaista lopputulosta.”

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä