Rakennuspooli on rakennusalan varautumisorganisaatio

Huoltovarmuus, varautuminen ja poikkeusolot ovat viime vuosina nousseet monen organisaation agendalle. Myös rakennusalalla on oma yhteistoimintaelin häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakentamiseen liittyvässä varautumisessa: Rakennuspooli.

Rakennuspoolin Uudenmaan aluetoimikunnan rauniopelastusharjoitus (kuva: Juha Kaitera).

Rakennuspoolin tehtävistä ja toiminnasta kertoo Rakennuspoolin puheenjohtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu -yksikön johtaja Jouni Forsman SRV:ltä.

Mikä on Rakennuspoolin toiminnan tarkoitus?

Rakennuspooli on rakennusalan yritysten ja viranomaisten välinen yhteistoimintaelin normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen rakennustoimintaan varautumisessa. Pooli tekee kiinteää yhteistyötä esimerkiksi Puolustusvoimien, aluehallintovirastojen, Väyläviraston, ELY-keskusten, pelastuslaitosten sekä kuntien ja kaupunkien kanssa.

Rakennuspoolin keskeisenä tehtävänä on varmistaa rakentamisen kapasiteetin ja välttämättömien rakennusmateriaalien nopea saatavuus poikkeusoloissa. Rakennuspoolin toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Rakennusteollisuus RT:n, Sähkö- ja teleurakoitsijat ry:n ja Yleinen toimialaliitto ry:n välillä solmittuun poolisopimukseen.

Keitä poolin jäsenet ovat?

Poolin jäseniksi kutsutaan yritys- ja viranomaisedustajia, jotka muodostavat poolin toimikunnat. Toimikuntia ovat poolin toimintaa johtava poolitoimikunta sekä viisi aluetoimikuntaa, jotka vastaavat alueellisesta varautumisesta. Lisäksi pooli ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi määritettyjen yritysten listaa, joista kaikista ei välttämättä ole edustusta toimikunnissa.

Rakennuspoolin puheenjohtaja Jouni Forsman (kuva: SRV)

Mitä Rakennuspoolissa on päällimmäisenä agendalla vuonna 2024?

Tänä vuonna tiivistämme kuntien ja kaupunkien kanssa tehtävää varautumisyhteistyötä, tuemme yrityksiä varautumisen tehostamisessa, osallistumme poikkeusoloihin liittyvän valmiusrakentamisen kehittämiseen, edistämme KIRA-alan digiturvallisuutta ja tuotamme toimialan huoltovarmuustilannekuvaa.

Yleisesti kaikki yhteiskunnan varautumiseen liittyvät teemat ovat nyt pinnalla ja pooli tuo niihin rakentamisen näkökulman. Harjoittelulla ja yritysten omilla varautumistoimenpiteillä on entistä merkittävämpi rooli vallitsevassa tilanteessa.

Kuvaile poolia kolmella sanalla.

Sitoutunut, osaava, aikaansaava.

Miksi kannattaa osallistua Rakennuspoolin toimintaan?

Osallistumalla poolin toimintaan voi kantaa kortensa yhteiskunnan varautumisen kekoon. Myös yritysten normaaliaikaista riskien hallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta voidaan kehittää huoltovarmuusorganisaation tuella. Lisäksi poolissa on hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki.

Länsi-Suomen aluetoimikunnan harjoitus Kirjalansalmen sillalla (kuva: Per Fjäder).

Rakennuspooli

  • Ylläpitää rakennusalan huoltovarmuustilannekuvaa
  • Osallistuu valmiusrakentamisen suunnitteluun ja kehittämiseen
  • Ylläpitää rakennusalan resurssitilannekuvaa
  • Laatii toimenpide-ehdotuksia alan kriittisten raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamisesta
  • Nimeää alansa huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset
  • Tukee alansa yritysten valmius- ja jatkuvuussuunnittelua
  • Järjestää harjoituksia ja koulutustilaisuuksia toimialan valmiuden kehittämiseksi
  • Edistää rakennetun ympäristön digitaalista turvallisuutta

Katso myös

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä