Infrainvestoinnit Suomeen ovat koko Euroopan etu – rahoituskokonaisuudet tehokäyttöön

Rakentamisinvestointien käyntiin saaminen on avainasemassa, kun Eurooppaan halutaan kasvua, turvallisuutta ja fossiilitonta tulevaisuutta. Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell: “Näillä investoinneilla mahdollistetaan käytännössä yhteiskunnan ja teollisuuden uudistuminen sekä sadat tuhannet uudet työpaikat.”

Liikenne polttopisteessä Suomessa

Euroopan turvallisuustilanteen muututtua EU:n itärajavaltioiden, kuten Suomen, asema korostuu. “Meille on tässä tilanteessa entistäkin tärkeämpää vahvistaa yhteyksiä länteen ja luoda uusia.”

 • Tällä hetkellä 90 prosenttia Suomen viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meriteitse.
 • Maantie- ja rautatieyhteydet pohjoiseen ja sitä kautta länteen kärsivät raskaasta korjausvelasta.

“Suomessa pitäisi luoda selkeä visio siitä, miten yhteydet länteen hoidetaan. Pohjoinen yhteys on erittäin tärkeä, mutta se ei yksin riitä. Toimiva Suomi tarvitsee joko tunneli- tai siltayhteyden Viroon tai Ruotsiin.”

Rahoitusinstrumentit käyttöön.

“Suomen pitää pystyä hyödyntämään tähänastista enemmän EU:n isoja rahoituskokonaisuuksia.” Käytännössä tarvitaan:

 • Suomelle selkeämpiä omia tavoitteita ja rohkeampaa edunvalvontaa EU-tasolla
 • EU-päättäjille parempaa ymmärrystä Suomen geopoliittisesta asemasta ja erityispiirteistä.

“Tähän asti saamamme liikennerahoitus on ollut olennaisesti muita itärajan EU-maita pienempi. Suomessa pitää varmistaa myös tieverkoston EU-rahoitus, jotta pystymme turvaamaan toimintakykymme.”

Hyötyä koko Euroopalle.

“Vahva ja toimiva yhteiskunta EU:n rajoilla on kokonaisturvallisuuden edellytys. Rakentamisen investoinnit tuovat hyvinvointia, jatkuvuutta ja turvallisuutta etenkin itärajoille. Tästä hyötyy koko Eurooppa.”

Rakennusala Euroopassa:

 • Maanosan suurimpia teollisuudenaloja.
 • Lähes 25 miljoonaa työpaikkaa.
 • Kriittinen tekijä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja investointien mahdollistamisessa.
 • Suomessa rakennusala on EU:n keskiarvoa suurempi työllistäjä.

Rakennusinvestoinnit tuovat kasvua, mutta edellyttävät toimivaa sisämarkkinaa

EU:n kasvu-, energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta ilman rakentamisen investointeja.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell: “Kestävään, fossiilittomaan yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää investointeja myös rakennetun ympäristön korjaamiseen.”

Energiaa ja tehokkuutta

Rakentamisella on avainrooli sekä Euroopan teollisuuden uudistamisessa että energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitaan muun muassa:

 • Energiatehokkuutta parantavaa korjausrakentamista. “EU:n rahoitusohjelmissa olisi huomioitava, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa uudistuvaa ja älykästä energiaratkaisua.”
 • Investointeja kestävään energiantuotantoon. “Kilpailu vihreän siirtymän investoinneista on kovaa, mutta Suomella on mahdollisuudet nousta kärkimaaksi, kunhan toteutamme järkevää politiikkaa.”
 • Markkinaehtoisesti toimivaa kiertotaloutta. “Kiertotalouteen siirtyminen tulee toteuttaa teknologia- ja materiaalineutraalisti. Lisäksi kiertotalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä tulee tarkastella kokonaisuutena.”

Markkinat toimiviksi

“Jotta tarpeelliset investoinnit toteutuisivat tehokkaasti, tarvitsemme toimivia sisämarkkinoita.”

 • Liian yksityiskohtainen sääntely johtaa toimimattomiin sisämarkkinoihin.
 • Uutta sääntelyä luotaessa tulisi poistaa vastaavaa päällekkäistä sääntelyä.
 • Tehokkaat markkinat mahdollistavat EU:ssa toimivien yritysten avoimen ja reilun kilpailun.

Rakentamisen aika

“On kaikkien etu, että esimerkiksi energiatehokkuutta lisääviä investointeja nopeutetaan ja infrastruktuuri mahdollistaa ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vaivattoman liikkumisen. Eurooppa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.”


Julkaistu MustRead-uutiskirjeessä 29.5.2024

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä