Työryhmäesittely: Joukolla vaikuttavuutta rakennusalan viestintään

Tämä artikkeli aloittaa palstan, jossa esittelemme RT:n valiokuntia ja työryhmiä. Ne ovat jäsenyrityksille yksi keskeinen väylä vaikuttaa RT:n toimintaan. Ensimmäisenä esittelyssä on RT:n viestintäryhmä.

RT:n viestintäryhmä vieraili syyskuun 2023 kokouksen yhteydessä Kruunusiltojen työmaalla. Kuva: Kirsi-Marjut Dickman

Valiokunnat ja työryhmät koostuvat jäsenyritysten edustajista ja RT:n toimihenkilöistä. RT-tasoisten ryhmien lisäksi toimialoilla on myös omia valiokuntiaan ja työryhmiään.

RT:n viestintäryhmän toiminnasta kertoo puheenjohtaja Kirsi-Marjut Dickman Kreate Oy:stä.

Mikä on viestintäryhmän toiminnan tarkoitus?

Viestintäryhmän tehtävä on kaksisuuntainen: toisaalta ohjaamme ja tuemme RT:n viestintää välittämällä toimialan näkemyksiä RT:n suuntaan, ja toisaalta viemme RT:n viestejä omiin organisaatioihimme.

Strategisia teemoja painottavilla yhteisillä viestintähankkeilla haluamme lisätä viestinnän vaikuttavuutta, parantaa rakennusalan mainetta vastuullisena ja osaavana yhteiskunnan tukipilarina sekä tukea alan kehittymistä ja kasvua.

Keitä ryhmän jäsenet ovat?

Ryhmässämme on RT:n viestinnän edustajien lisäksi 16 jäsenyritysten ammattilaista, jotka vastaavat viestinnästä omissa organisaatioissaan. Pysyvät jäsenet ovat kuudesta suurimmasta rakentamisen monitoimialakonsernista (YIT, Skanska, Peab, Luja, SRV ja NCC) ja kymmenen muuta jäsentä RT:n eri toimialoilta. Toimialat ehdottavat omia jäseniään kahden vuoden mittaisiksi kausiksi.

Mitä viestintäryhmässä on päällimmäisenä agendalla vuonna 2024?

Kokoonnumme neljä kertaa vuodessa kasvotusten ajankohtaisten teemojen äärelle suunnittelemaan tulevia toteutuksia ja yhteisiä viestintähankkeita. Elokuussa järjestämme myös perinteisen mediaillanvieton.

Vastuullisuustyössä on paljon meneillään ja viestittävää. RT:llä on käynnissä muun muassa vastuullisuusohjelman laatiminen ja vähähiilisyyden tiekartan päivittäminen. Tarkoitus on jatkaa myös somekampanjointia luontoa huomioiden -teemalla.

Paljon huomiota osakseen saanut rakentamisen heikko markkina piristyy varmasti tulevaisuudessa ja osaajapula voi tulla eteen nopeastikin. Siksi on tärkeää luoda uskoa tulevaan, nostaa esiin alan onnistumisia ja ammattilaisia niiden takana, vahvistaa alalla olevien osaamista etenkin vihreän siirtymän ja digitalisaation osalta sekä kannustaa nuoria rakentamisen opintojen pariin.

Vaikutamme viestinnän keinoin ammattitaidon kasvattamiseen ja alan houkuttelevuuden lisäämiseen. Vetovoimaviestintää varten RT on tänä vuonna perustamassa uuden rakennusalalle.fi-sivuston.

Kuvaile viestintäryhmää kolmella sanalla:

Innostava, ammattitaitoinen ja aktiivinen.

Miksi kannattaa osallistua RT:n työryhmien toimintaan?

Suosittelen lämpimästi työryhmiä, sillä ne tarjoavat aidon väylän vaikuttaa, vaihtaa ajatuksia samalla alalla työskentelevien kanssa ja innostua uusista ajatuksista ja toimintatavoista. RT:n pätevien ammattilaisten johdolla työryhmissä jaetaan paljon tietoa alan ajankohtaisista asioista ja kehitetään yhdessä rakennusalaa eri osa-alueilla.

Kirsi-Marjut Dickman

RT:n viestintäryhmä

 • ohjaa ja tukee RT:n viestintää viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa ​
 • painopiste media- ja vaikuttajaviestinnässä sekä RT:n yhteisissä viestintähankkeissa etenkin toimialan maineeseen ja vastuullisuusteemoihin sekä alan kehittymiseen liittyen​​
 • jäsenet välittävät toimialansa ja yritystensä näkemyksiä RT:n viestintään ja vastaavasti vievät tarpeen mukaan RT:n viestiä eteenpäin omilleen

Ryhmän kokoonpano 2024

 • NCC, Alastalo Merja, viestintäjohtaja​
 • SRV, Eloranta Miia, viestintä- ja markkinointijohtaja​
 • Luja, Lahdenperä Paula, viestintäpäällikkö​
 • Peab, Mäenpää Ritva, viestintäjohtaja​
 • Skanska, Rinnetie-Uski Cristina, markkinointi- ja viestintäjohtaja ​
 • YIT, Taimi Maija, viestintäjohtaja​
 • JM Suomi, Saraste-Mäkinen Laura, viestintäpäällikkö
 • Jatke, Sjöman Hanna, viestintäpäällikkö
 • Kreate, Dickman Kirsi-Marjut, viestintäpäällikkö (pj 2023–2024)​
 • GRK, Tiina Niemi, viestintäpäällikkö​
 • Saint-Gobain Finland, Kaiser Anne, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja
 • Rudus, Suikki Iia, markkinointipäällikkö​
 • DEN, Mroue Maria, Johtaja (markkinointi, viestintä ja ESG)​
 • Are, Maiju Nupponen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
 • Kesko/Onninen, Niemistö Paula, viestintäjohtaja​
 • Väri & Pinta -lehti, Järvinen Timo, päätoimittaja
 • RT:n yhdyshenkilö: Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja

Viestintäryhmän rinnalle on perustettu tänä vuonna myös laajempi viestintäverkosto, johon voi liittyä kuka tahansa jäsenyritysten viestinnässä työskentelevä tai viestinnästä kiinnostunut. Verkosto välittää tietoa ja toimii Teamsin välityksellä. Verkostosta saa lisätietoa ja siihen voi liittyä olemalla yhteydessä viestintäkoordinaattori Nina Lampéniin, nina.lampen@rt.fi

RT järjestää vuosittain viestintäryhmän jäsenten ja median edustajien yhteisen illanvieton, johon kutsutaan rakennusalaa, taloutta ja politiikkaa seuraavia toimittajia. Illalliskeskustelujen lisäksi ohjelmassa on konsertti Huvila-teltassa (kuva elokuulta 2023).
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä