Toimintakykyinen tekijä: Kympin kuntoon yhdessä – Kreaten hyvinvointiohjelma luo hyvää oloa ja virkeämpää arkea

Infrarakentaja Kreate on innostanut henkilöstöään liikkumaan jo useamman vuoden ajan Kympin kuntoon -hyvinvointiohjelmalla. Ohjelma tarjoaa ensisysäyksen omaan hyvinvointiin satsaamiseen ja innostaa liikkumaan yhdessä, itselle sopivalla tavalla.

Kreaten Oulun toimistolla on innostuttu liikkumaan yhdessä säännöllisesti Kympin kuntoon -hyvinvointiohjelman siivittämänä.

”Meille on tärkeää tarjota henkilöstöllemme konkreettisia keinoja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä työssä että vapaa-ajalla. Haluamme panostaa yhteiseen tekemiseen ja samalla liikuttaa ihmisiä, koska yhdessä tekemällä vaikutus on positiivinen”, kertoo HR-päällikkö Susanna Mäkinen.

Kreatella uskotaan, että työnantajan tarjoamat liikkumiseen, ravitsemukseen tai henkiseen hyvinvointiin liittyvät projektit toimivat tärkeänä ensisysäyksenä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kympin kuntoon -hyvinvointiohjelmalla halutaan tehdä liikunnan aloittaminen mahdollisimman helpoksi ja tarjota työkaluja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Testauksella kokonaiskuva omasta kunnosta

Ensimmäinen Kympin kuntoon -ohjelma järjestettiin keväällä 2021. Ohjelman alussa ja lopussa osallistujille tehtiin terveyskuntotesti, joka oli kehitetty työikäisen henkilön työkyvyn ja fyysisen kunnon mittaamiseen. Tulosten vertailuarvot perustuivat suomalaisten työikäisten keskiarvoihin. Testin yhteydessä jokainen sai valmentajalta konkreettisia ohjeita siihen, mitä osa-alueita kannattaa lähteä edistämään, jotta pysyisi mahdollisimman pitkään työkykyisenä ja virtaa riittäisi muuhunkin kuin vain työpäivään.

”Testistä sai hyvän kokonaiskuvan omasta kestävyys- ja lihaskunnosta, liikkuvuudesta ja liikehallinnasta. Lisäksi ohjelmassa seurattiin liikuntasuorituksia joukkueittain ja eniten suorituksia saaneet palkittiin. Myös terveyskuntotestien eri osa-alueilla eniten kehittyneet henkilöt palkittiin. Tämä tuntui ainakin meidän kilpailuhenkistä porukkaamme motivoivan”, Mäkinen kertoo.

Tämän jälkeen hyvinvointiohjelmia eri teemoilla on käynnistetty säännöllisesti syksyisin ja keväisin.  

Hyvinvointi koostuu muustakin kuin liikunnasta

Jotta on voimia ja motivaatiota liikkua, tulee mielen olla virkeä ja kunnossa. Kreatella on haluttu tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisemisen lisäksi huolehtia henkilöstön henkisestä hyvinvoinnista.

”Osana ohjelmaa olemme tarjonneet henkilökohtaisia hyvinvointivalmennuksia muutaman eri toimijan kanssa. Koimme, että ne voivat olla helpompi tapa hakea apua esimerkiksi jaksamiseen liittyviin haasteisiin kuin työterveyden kautta, vaikka työterveyspalveluihimme kuuluukin myös mielen hyvinvoinnin palveluja. Halusimme, että valmennuksista saa konkreettisia apuvälineitä arjessa jaksamiseen”, Mäkinen avaa.

Pienilläkin muutoksilla saa lisää virtaa arkeen ja hallinnan tunnetta työelämään. Niitä on myös helpompi toteuttaa kuin suurta kokonaisuutta kertarysäyksellä. Säännöllisen henkilökohtaisen valmennuksen myötä ne jäävät myös todennäköisemmin pysyväksi osaksi arkea.

”Valmennuksissa hyödynnettiin kävelytapaamisia ulkoilmasta, jolloin moni huomasi konkreettisesti, miten pieni happihyppely tekee hyvää aivoille ja kirkastaa ajatusta.”

Myös tänä keväänä aivoterveyttä edistävät Aivovoimaa-luennot on otettu hyvin vastaan henkilöstön keskuudessa.

Pienilläkin muutoksilla saa lisää virtaa arkeen ja hallinnan tunnetta työelämään. Niitä on myös helpompi toteuttaa kuin suurta kokonaisuutta kertarysäyksellä.

Esihenkilöt näyttävät mallia

Kaikkiin tähän mennessä toteutettuihin ohjelmiin on voinut osallistua oman kunnon mukaan sekä vaikuttaa itse siihen, miten ja kuinka montaa asiaa lähtee edistämään. Esihenkilöillä on tärkeä rooli aktivoinnissa.

”On tärkeää, että esihenkilöt kannustavat henkilöstöä mukaan omalla esimerkillään ja houkuttelevat omaa porukkaansa osallistumaan ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.”

Kreatella toimii myös henkilöstökerho KreAktiivinen, joka tarjoaa mukavaa yhdessä tekemistä vapaa-ajalla. Pienellä omavastuulla pääsee osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, laskettelemaan, avantosaunaan tai muuten viettämään aikaa yhdessä uuden harrastuksen parissa. Henkilöstön osallistaminen tapahtumien järjestämiseen lisää yhteishenkeä, mikä parantaa työhyvinvointiakin.

”Toteuttamamme hyvinvointiohjelmat ja esimerkiksi työfysioterapeutin vastaanotolle pääsyn mahdollistaminen ilman työterveyslääkärin lähetettä alkavat tuottaa tulosta: Terveystalon tekemän raportin mukaan vuonna 2023 tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvat poissaolot laskivat Kreatella merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä on hieno suunta ja tästä haluamme pitää kiinni”, Mäkinen toteaa.

Vinkit muille yrityksille liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

  • Henkilöstölle pääsy työfysioterapeutin vastaanotolle ilman työterveyslääkärin lähetettä – nopea apu kiputiloihin, jotka estävät liikkumisen ilon!
  • Monipuolisten kunnon kohottamiseen liittyvien ohjelmien avulla henkilöstön motivoiminen liikkumaan – samalla yhteishenki kasvaa ja saadaan yhteistä keskustelunaihetta kahvipöytiin!
  • Esihenkilöiden kannustaminen mukaan – he näyttävät esimerkillään, että ohjelmiin kannattaa osallistua ja lisäävät hyvää fiilistä työporukkaan!
  • Monipuolinen tarjonta liikkumisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi sekä säännöllinen viestiminen – kaikki eivät halua lähteä mukaan yhteisiin projekteihin, heille voi olla mielekkäämpää työsuhdepolkupyörän, virike-etuuden tai muiden hyvinvointipalvelujen käyttö.
  • Henkilöstön toiveet kannattaa kartoittaa ja ottaa huomioon hyvinvointiprojektien suunnittelussa – heitä vartenhan toimenpiteitä tehdään!

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Toimintakykyinen tekijä -sarja nostaa esiin yritysten konkreettiset teot ja hyvät käytänteet, joilla on edistetty työtekijöiden liikkumista sekä hyvinvointia. Esimerkkien avulla kannustetaan organisaatioita mukaan toimintakyvyn parantamiseksi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä