”RET-koulutus avasi silmiä”

”Monipuolinen, perusteellinen, kaikenkattava, silmiä avaava”, kuvailee Arttu Kirjavainen helmikuussa päättyneen RET 70 -koulutuksen antia.

Kuva: Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Vuoden 2022 marraskuussa Arttu sekä 20 muuta rakennustyömaiden johtotehtävissä olevaa henkilöä muun muassa Kuopiosta, Joensuusta, Jyväskylästä sekä Etelä-Suomesta kokoontuivat RET 70 Itä-Suomi -koulutuksen lähikoulutuspäiville Kuopioon.

Käynnistyi vuoden kestävä tutkintoon valmistava koulutus, joka koostui noin 18 lähiopetuspäivän koulutustarjonnasta, tenteistä sekä näyttötehtävistä. Osaaminen osoitettiin tutkinnon aikana työmaanäytöllä.

Rakennusalan huippuammattilaisten johdolla opiskelijat perehtyivät laaja-alaisesti työnjohto- ja projektitehtävissä tarvittaviin aiheisiin, kuten esimerkiksi työmaan tehtäväsuunnitteluun, ajalliseen ja taloudelliseen suunnitteluun, laadunvarmistukseen, hankintaan, logistiikkaan, olosuhdehallintaan sekä esimies- ja neuvottelutaitojen syventämiseen.

”Koulutus oli vaativa. Töitä piti tehdä, mutta kyllä se oli sen väärti”, RET 70 Itä-Suomi -koulutuksen priimuksena palkittu Arttu Kirjavainen myöntää.

”Haastava työmaa antaa kipinää tekemiseen”

Arttu Kirjavainen valmistui rakennusinsinööriksi Tampereen ammattikorkeakoulusta syksyllä 2014. Siitä lähtien hän on ollut tiiviisti työn syrjässä kiinni, eikä hän ole kavahtanut vaativiakaan työkohteita.

Jo Artun ensimmäinen työpaikka Helsingissä, Myllypuron metroaseman peruskorjaustyömaa antoi esimakua rakennusalan haasteista.

Sittemmin hänen työuransa on painottunut enimmäkseen sairaalarakentamiseen.

”Pidän haastavista työmaista. Se antaa kipinää työntekemiseen ja onnistumisen tunnetta.”

”Sairaalakohteissa on niin paljon erikoisuuksia, että ne oppii vain tekemällä ja olemalla mukana projekteissa”, hän tietää.

Kirjavaisen kymmenvuotinen urapolku on edennyt työnjohtoharjoittelijan, työnjohtajan ja työmaainsinöörin tehtävien kautta vastaavaksi työnjohtajaksi, jonka hän omasta mielestään saavutti hieman nopeammin kuin hän oli itse alunperin osannut edes kuvitella. Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n palveluksessa Arttu Kirjavainen on ollut vuodesta 2017 alkaen.

Rakennuspaikkana Pohjois-Karjalan keskussairaala on tullut tutuksi moneen eri otteeseen.

Parhaillaan Artun arki soljuu Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n vastaavana työnjohtajana Pohjois-Karjalan keskussairaalan E-siiven korjaus- ja laajennusurakassa. Noin 22 miljoonan euron hankkeessa Rakennustoimisto K. Tervo rakentaa Keskussairaalaan tilat mm. logistiikalle, kuvantamiselle, lääkintätekniikalle, usealle poliklinikalle sekä leikkaus- ja synnytysosastolle. Hanke sisältää myös lastauslaiturin, väestönsuojan ja hissitornin rakentamisen.

Samaan aikaan kun rakennetaan, sairaala palvelee asiakkaitaan. ”Se tuo rakentamiseen haastetta. Myös sairaala-alueella suoritettava kallioiden louhinta on myös tosi spesiaalia.”

Hyvä työpaikka on koulutusmyönteinen

”Rakennustoimisto K. Tervolla arvostetaan ahkeraa, tehokasta, vastuuntuntoista toimintaa ja työn tekemistä”, tietää vastaava työnjohtaja Arttu Kirjavainen. ”Tervon arvomaailma vastaa omaani. Töihin on mukava tulla, kun voi toteuttaa omia arvojaan.”

Kirjavainen antaa ymmärtää, että silloin kun yrityksessä henkilö on ollut valmis ottamaan vastuuta, häntä on myös kuunneltu. ”Kun on näyttöjä taustalla, vastuuta on myös uskallettu antaa.”

Yrityksessä panostetaan henkilöstön osaamiseen, ammattitaitoon ja kouluttamiseen. Arttu muistaa esimiesten ottaneen aika ajoin esille RET-koulutuksen. Kehityskeskusteluissa sovittiin, että kun seuraava koulutus käynnistyy, yritys tarjoaa Artulle mahdollisuuden osallistua RETtiin.

”Meillä yhteistyö toimii”, Tervon vastaava työnjohtaja kiittää yrityksessä vallitsevaa hyvää henkeä.

”Täällä on hyvät työkaverit, hyvä meininki sekä hyvät edellytykset edetä uralla.”

Koulutettu henkilöstö on yrityksen voimavara

Rakennustoimisto K. Tervo Oy:n toimitusjohtaja Jussi Hämäläinen kertoo yrityksen antavan henkilöstölleen melko vapaat kädet kouluttautua ja kehittää omaa osaamistaan. ”Kun toimihenkilölle löytyy sopiva koulutus, kuten esimerkiksi RET, vastaamme yrityksenä koulutuksen kustannuksista.”

RET on todettu hyväksi koulutukseksi niin työnjohdossa työskentelevälle henkilölle kuin myös yritykselle. ”Voimme suositella RET-koulutusta siihen soveltuvalle toimihenkilöllemme, vaikka hän ei olisi vielä asiaa ehtinyt itse pohtia”, Hämäläinen sanoo. ”Lähtökohtana on, että henkilölle on tätä ennen kertynyt riittävästi työkokemuspohjaa koulutuksen menestyksekkäälle suorittamiselle.”

Kuva: Rakennustoimisto K. Tervo Oy

Rakennustoimisto K. Tervolla on palveluksessaan useita RETin käyneitä toimihenkilöitä. ”Kaikki kurssin suorittaneet työntekijämme ovat olleet hyvin tyytyväisiä koulutussisältöön sekä sen antamaan hyötyyn sovellettavaksi omassa työssään”, Hämäläinen mainitsee.

Tervon toimitusjohtaja uskoo, että RETin läpikäyneet ovat saaneet hyvät eväät ajatella rakennushankkeita laaja-alaisesti ja viedä ne maaliin menestyksekkäästi, sekä valmiudet ottaa huomioon rakennushankkeiden eri osapuolten tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

Myös yritys hyötyy. ”On hyvä asia, että meillä on asiakkaidemme vaatimuksiin vastaavaa henkilöstöä käytettäväksi rakennushankkeiden menestyksekkääseen läpivientiin, niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti”, Jussi Hämäläinen tiivistää.

Koulutettu henkilöstö on yrityksen voimavara.

Kovatasoinen RET

Viestit RET-koulutuksen järjestäjiltä ja kouluttajilta kertovat, että RET 70 Itä-Suomi -koulutuksen taso oli tällä kertaa kova.

Arttu allekirjoittaa väittämän. Silti opiskelijoiden välillä ei esiintynyt keskinäistä kilpailua. Kaikki paneutuivat omiin suorituksiinsa ja kukin heistä teki harjoitustehtävänsä omille työmaillensa. ”Kannatti olla vastaanottava, sillä lähijaksojen kouluttajat olivat alansa terävintä kärkeä”, Kirjavainen kehuu. ”Oli selkeää. Ei tarvinnut pinnistää ymmärtääkseen asioita”, hän naurahtaa.

Myös opiskelijoiden välinen kemia saa Artulta täydet pisteet. Yleinen keskustelu oli rentoa ja ihmiset saivat vapaasti esittää omia mielipiteitään. Ryhmätehtävissä oltiin toisten kanssa vuorovaikutuksessa. ”Oli mukava tutustua muihin Itä-Suomen alueen mestareihin.”

”Suosittelen”

RET oli Arttu Kirjavaiselle silmiä avaava koulutus.

”Koulutus oli perusteellinen. Siinä käytiin kattavasti läpi joka ikinen työmaan johtamiseen liittyvä aihealue. Koulutuksessa tuli runsaasti kuhunkin asiaan täydentävää, pikkutarkkaakin tietoa.” Hän kertoo löytäneensä paljon samoja RETissä käsiteltyjä asioita, joita sisältyy oman työnantajan tapaan rakentaa.

Aikatauluseuranta, jonka painoarvo oli kyllä jo ennestäänkin tiedossa, korostui koulutuksen myötä entisestään. ”Aikataulun suunnittelu ja seuranta koki ajatuksissani sellaisen käänteen, että siihen tulee konkreettista muutosta”, hän lupaa.

Kirjavainen tarkastelee mielellään asioita myös yrityksen näkökulmasta. Hän näkee RETin oppien olevan yksi keino yhtenäistää käytäntöjä niin oman yrityksen eri työmaiden välillä kuin myös koko rakennusalan eri yritysten keskuudessa. ”Laatusertifikaatit jo edellyttävät, että toiminta on johdonmukaista.”

Kirjavainen sai kokea, että koulutuksessa osataan myös joustaa. RET kuuntelee jokaista ja taipuu tarvittaessa eri elämäntilanteiden edessä. ”Itsekään en aina määräaikaan palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä”, hän tunnustaa. Arttu kertoo, että RET-opintojen aika oli hänelle kiireiden täyttämää. Työ asetti omat haasteensa. Koulutusjakson aikana Kirjavaisen perheeseen syntyi perheenlisäystä. Myös muutto uuteen asuntoon lohkaisi oman osansa kellon kulusta. Silti kaiken kiireen ja tapahtumien keskellä Arttu saattoi omat opintonsa kunniakkaaseen päätökseen alkuperäisessä aikataulussa.

”Ei aina tarvitse valmistua määräajassa. Jokainen suunnittelee oman polkunsa. Suosittelen lämpimästi RET-koulutusta heille, joille mahdollisuutta tarjotaan. RET on positiivinen juttu.”

Teksti: Heikki Luukkonen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä