Kuukauden jäsenyrittäjä: Vastuullisuus on keskeinen osa Pentti Hämeenaho Oy:n liiketoimintaa

Omistajat, yrityksen johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin. Yrityksen motto on: ”Pidämme kiinni siitä, mitä lupaamme”.

Pentti Hämeenaho Oy:n johtoryhmä. Takarivissä keskellä Jari Muotio ja eturivissä Pauli Sarpola.

”Käytämme työssämme uusinta teknologiaa ja uusimme sekä sähköistämme konekalustoa ja laitteita. Lisäksi pyrimme käyttämään vaihtoehtoisia materiaaleja neitseellisten materiaalien sijaan, optimoimaan kuljetuksia ja hallitsemaan jätevirtoja sekä kierrättämään”, yrityksen omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja liiketoimintajohtaja Jari Muotio kertoo.

”Panostamme työntekijöihin, työturvallisuuteen sekä laatuun. Henkilöstön hyvinvointi on meille erittäin tärkeää. Olemme juuri päivittämässä eettistä ohjeistustamme.”

”Seuraamme lainsäädäntöä aktiivisesti ja puntaroimme, mihin suuntaan maailma on menossa. Haluamme kehittyä ja kasvaa, jopa kansainvälistyä. Olemme esimerkiksi perustamassa Ruotsiin tytäryhtiötä. Emme kaipaa verissäpäin kilpailua vaan lisäarvon löydämme omasta vastuullisesta työstämme”, linjaa Jari Muotio yrityksen arvopohjaa.

Yritys on lisäksi mukana Kauppakamarin ilmasto-ohjelmassa, johon pääsi ainoastaan noin puolet hakijoista. Hämeenaho Oy:lle on myös palkattu erikseen vastuullisuusjohtaja.

Hyvä johtaminen ja sitoutunut henkilöstö

Pentti Hämeenaho Oy:ssä on meneillään strategiaprosessi.

”Saamme päälinjat valmiiksi tammi-helmikuussa ja kevään kuluessa kytkemme henkilöstön prosessiin mukaan”, yrityksen toimitusjohtaja Pauli Sarpola luotaa.

Yrityksen johtamisjärjestelmää on uudistettu ja johtoryhmätyö aloitettu.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, talousjohtaja, vastuullisuusjohtaja, myyntijohtaja ja infran ja tehdaspalvelujen liiketoimintajohtajat sekä teknologiajohtaja.

”Johtoryhmään kuuluu kolme naista. Tämä on valitettavan harvinaista infra-alalla”, miettii Sarpola.

”Hämeenaholla panostamme erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen. Meillä on kattavat työterveyspalvelut ja henkilöstöedut. Hyvistä tuloksista ja aloitteista on aina palkittu ja meillä on virallinen tulospalkkiojärjestelmä työn alla. Henkilöstö on sitoutunutta ja ollut talossa pitkään – jotkut jopa toisessa sukupolvessa. Yrityksen omistajat ovat vahvasti yrityksen arjessa mukana ja helposti lähestyttäviä.”

Yrityksessä on myös panostettu digitalisaatioon ja kaluston sähköistämiseen.

”Uskomme olevamme jopa edelläkävijöitä. Meillä on korjaamolle hankittu varasto- ja työsuunnitteluohjelmisto ja toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön tänä vuonna. Kaikissa kaivinkoneissa on 3D-ohjausjärjestelmät”, jatkaa Pauli Sarpola.

Moposta moottorikelkkaan

Yrityksen toinen omistaja Jari Muotio päätyi alalle, kun koulu ei maistunut.

”Isän perintönä päädyin näihin hommiin ja olen mopokortti-iästä asti näitä töitä tehnyt”, Jari valistaa.

”Hämeenaho Oy työllistää monia paikallisia ja perheet saavat yrityksen ansiosta toimeentulonsa. Se on noussut tärkeäksi seikaksi vuosien varrella.”

Jari Muotion mieleen on jäänyt erityisesti Hanhikiven ydinvoimalatyömaa.

”Se oli ensimmäinen kansainvälinen työmaa, jossa olimme mukana. Työpäivät olivat hyvin erilaisia, eikä koskaan voinut kovin tarkkaan ennustaa päivän tapahtumia. Valitettavasti Hanhikivelle kävi sitten niin kuin kävi”, muistelee Jari.

Jari Muotio on myös osaomistajana ja hallituksen puheenjohtajana paikallisessa varaosaliikkeessä. Vapaa-aikanaan hän harrastaa moottorikelkkailua ja mökkeilyä.

”Kerran vuoteen tulee myös tehtyä ulkomaan reissu.”

Pentti Hämeenaho Oy

Liikevaihto: 30–40 milj. €
Työntekijöitä: noin 150
Perustettu: 1960-luvulla
Kotipaikka: Raahe
Toimialat: maarakennusurakointi, kiviainestuotanto, tehdaspalvelut ja teollisuuden sivutuotteiden käsittely, työkonevuokraus, projektitoiminta
Tilaajia: Terästeollisuus, kunnat, energia-alan yritykset ja yksityisasiakkaat
Kalusto: koneita noin 120 kpl, erittäin modernia kalusto, panostetaan koneiden ja laitteiden sähköistymiseen, nyt sähkömurskaimia, sähkötrukkeja ja sähköisiä pyöräkoneita
Omistajat: Jari Muotio, hallituksen pj/liiketoimintajohtaja ja Ari Muotio teknologiajohtaja
Pätevyydet: RALA-sertifikaatti ja pätevyydet, ISO laatu ja ympäristösertifikaatit, tänä vuonna haetaan työturvallisuus ja energiatehokkuus sertifikaatteja
INFRAn jäsenyys: Ollut jäsen vuodesta 1985. Yritys käyttää jäsenpalvelu Oma INFRAa, koulutuksia, webinaareja, työehtosopimusten soveltamisoppaita ja juristin palveluita.
Lisää netissä: https://hameenaho.fi/

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä