Vesijohtosaneeraus jälkiä jättämättä

Kuopiossa Puijon luonnonsuojelualueen läpi kulkevalle 50-vuotiaalle runkovesijohdolle tehtiin saneeraus. Koska perinteisiä keinoja ei voinut käyttää, päädyttiin no-dig-menetelmään.

Vaikka Puijon runkovesijohdon saneerauksessa käytettiin isoja laitteita, näytti maisema urakan jäljiltä lähes koskemattomalta. Kuva: Jukka Huusko

Kuopion Vesi Oy:n rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen vie meidät Puijon luonnonsuojelualueelle. ”Allamme kulkee runkovesijohto”, Jani Liukkonen osoittaa juuri ja juuri silmin havaittavaa, kasvillisuuden sekä kuusenneulasten peittämää Natura-alueen halkovaa painannetta.

Vesijohto kulkee maan alla noin kolmen metrin syvyydessä, 1960-luvulla käsintehdyissä kanavissa, sukeltaen lähes 45 asteen kulmassa ylävesisäiliöstä alas laaksoon. Putkiosuus on 120 metriä pitkä. Korkoeroa matkalle kertyy noin 45–50 metriä.

Puijon runkovesijohto saneerattiin kesällä 2022 kaivamattomalla menetelmällä. Vain putken alku- ja loppupään sorapatjat antavat viitteitä hiljattain tehdystä vesijohtourakasta. Muutoin maisema näyttää koskemattomalta.

Ykkösasiana ennakointi

Liukkonen kertoo, että Kuopion Vesi Oy uudis­­taa vedenjakeluverkostoa saneerausohjelman mukaisesti. ”Tavoitteemme on toimia etupainotteisesti niin, ettei vuotoja eikä isompia katastrofeja pääsisi syntymään. Pyrimme saneeraamaan huonokuntoiset vesijohtoputket iästä riippumatta.”

Koska vesijohdon saneeraus luonnonsuojelualueella maata kaivamalla ja työskentely jyrkällä rinteellä tuntuivat mahdottomilta, päädyttiin no-dig-menetelmään.

Puijon runkovesijohtohankkeessa suunnit­telijana, konsulttina ja valvojana toimi no-dig-­menetelmiin erikoistunut Gidon Infra.  Toimitusjohtaja Jukka Huusko kertoo, että no-dig-­projektien suunnittelussa on keskeistä arvioida kohteen maaperää ja sen rakenteita, hankkeen ympäristövaikutuksia, toteutuksen turvallisuusnäkökohtia, kustannuksia sekä aikataulua.

”Pyysimme tilaajalta mahdollisimman paljon lähtötietoja, joiden pohjalta laadimme esitutkimuksen ja kartoitimme, millaisia menetelmiä ja materiaalivaihtoehtoja kohteen saneeraamiseen oli käytettävissä.”

”Koko prosessi on hallittava, myös riskit. Pitää ymmärtää, mitkä seikat ovat kriittisen tärkeitä projektin onnistumiselle. Kaikki asiat tulee ajatella läpi etukäteen”, Huusko toteaa.

Sujuvaa saneerausta

Kesällä 2022 kaikki oli valmista toimenpiteitä varten. Kuvauksissa vesijohto oli todettu hyväkuntoiseksi. Saneerattavan putken alku- ja loppupäät oli kaivettu esille ja runkovesijohto puhdistettu.

Muotoputkisujutuksessa asentajat vetivät laskostetun polyeteeniputken vanhan, halkaisijaltaan 300-millimetrisen valurautaisen putkilinjan sisään. Toimenpide suoritettiin rinteen alaosasta ylöspäin. Kun muoviputki oli linjan sisällä, se laajennettiin täyteen ympyrään paineilmaa ja kuumaa vesihöyryä käyttäen.

Asennustyön päätteeksi sisähalkaisijaltaan 280-millimetrinen vesijohto kuvattiin laadun varmistamiseksi. Ennen putkiosuuden käyttöönottoa tilaaja teetti putkiosuudelle vielä painekokeen. Koko operaatio hoitui muutamassa päivässä.

Hankkeen tiedot: Puijon runkovesijohtohankkeessa suunnittelijana, konsulttina ja valvojana toimi no-dig-menetelmiin erikoistunut Gidon Infra Oy. Alustavat suunnitelmat olivat Kuopion Vesi Oy:n suunnittelijoiden käsialaa. Toteutuksesta vastasivat Mestar Kuopio Oy sekä muotoputkisujutuksen toteuttaja ruotsalainen Pollex AB.

Jutun pidempi versio on julkaistu RIA-lehdessä.

No-dig on tulevaisuutta

No-dig on kustannustehokas ja ympäristöystävällinen vaihtoehto vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksiin.

Vielä muutama vuosi sitten kaivamaton menetelmä otettiin käyttöön kaikkein hankalimmissa tapauksissa, useimmiten vasta silloin, kun kohteessa ei pystytty kaivamaan. Nyt tilanne on toisin.

No-dig yleistyy. Se on kustannustehokas, nopea ja ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille menetelmille niin saneerauksissa kuin uudisrakennushankkeissa.

Kaivamattomat tekniikat luovat uuden mahdollisuuden. Samalla rahalla saadaan tehtyä paljon normaalia enemmän.

”Kun vesi- ja viemärilinjoja rakennetaan tai korjataan mahdollisimman vähän kaivaen, häiritään ympäristöä ja ekosysteemiä huomattavasti vähemmän. Myös rekkarumba ja maa-ainesten siirto jäävät minimiin”, sanoo no-dig-menetelmiin erikoistuneen Gidon Infra Oy:n toimitusjohtaja Jukka Huusko.

Hän näkee, että no-dig on myös hyvä keino vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan pienentämiseen.

Puijon runkovesijohdon saneeraus sujui hyvin. ”Nyt voi olla turvallisin mielin. Uudistettu putkiosa palvelee loppukäyttäjää pitkään”, Huusko sanoo.

Saksalainen putkivalmistaja antaa polyeteenituotteelleen sadan vuoden elinikäodotteen. ”Kun tuote on asennettu rakenteellisesti hyvässä kunnossa olevan valurautaputken sisälle, voitaneen puhua todella pitkäikäisestä ratkaisusta.”

Kuopion Vesi Oy:n rakennuttajainsinööri Jani Liukkonen on tyytyväinen Puijolla saavutettuun lopputulokseen. Hän uskoo, että silloin kun edellytykset kaivamattomalle menetelmälle täyttyvät, sitä myös käytetään. ”Kuopiossakin no-dig tulee yleistymään”, hän arvioi.

Artikkeli on julkaistu Jokka-lehden numerossa 2/2023.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä