Tiekartta viittoo hyvälle polulle

Lokakuussa julkaistu rakennusalan biodiversiteettitiekartta kannustaa luontokadon pysäyttämiseen ja herättelee yhteistyöhön sidosryhmien kesken. Yritys voi poimia tiekartasta omaan liiketoimintaansa sopivia keinoja.

Vanha sorakuoppa muutettiin ekosysteemihotelliksi Ryttylässä, jonka jälkeen sinne levisi luontaisesti esimerkiksi uhanalaisen masmalon ryhmiä. Monet uhanalaiset perhoset, kuten sinisiipi, elävät juuri masmalolla. Kuva: Rudus

Haaste yhteisiin luontotalkoisiin on heitetty koko rakennusalalle ja sitä ympäröiville sidosryhmille. Biodiversiteettitiekartan tavoitteena on saada kaikki isosti mukaan pysäyttämään luontokatoa.

”Alan yritysten tulee ottaa luontovaikutukset osaksi päätöksentekoa ja liiketoimintaa”, johtaja Juha Laurila Rakennusteollisuus RT:stä sanoo.

Yhdessä uuteen suuntaan

Mukaan tarvitaan myös kaikki sidosryhmät kaavoittajista kaupunkien virkamiehiin ja tilaajiin – rakennusalan yritykset eivät yksin voi muuttaa koko rakentamisen suuntaa.

”Monella toimialalla yritykset olisivat jo valmiita ottamaan oikeita askelia, kunhan tilaajalta tulisi siihen vaatimuksia ja kannustusta. Esimerkiksi julkisen puolen tilaajat voivat omalla tekemisellään vauhdittaa muutosta paljonkin”, Laurila pohtii.

Luontoystävällisistä ratkaisuista on tultava taloudellisesti kannattavia ja niitä tulisi suosia esimerkiksi hankintakriteereissä. Myös lupakäytäntöjä ja kannustimia on kehitettävä luonnon monimuotoisuutta edistävään suuntaan.

Kaksi näkökulmaa

SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen puhuu käsitteestä nettopositiivisuus: sitä rakennusalalla on tavoiteltava, ja tiekartta näyttää siihen tietä. Nettopositiivisuus tarkoittaa, että ala tuottaa enemmän hyötyä kuin haittaa ympäristölle. Vaikka pinta-alaa otetaan rakentamisen käyttöön, samalla myös ennallistetaan, säilytetään ja uudistetaan.

”Mukana on kaksi näkökulmaa: miten me voimme vähentää alalla vaikutuksiamme ympäristöön ja luontokatoon, mutta samaan aikaan myös, millaista hyvää me voimme tuoda ekosysteemille ja ympäristöön, jonne rakennetaan”, Airaksinen sanoo.

Tiekartta on jatkoa viime vuonna julkaistulle biodiversiteettiselvitykselle. Nyt julkaistu tiekartta esittää lisäksi paljon työkaluja ja keinoja luontovaikutusten vähentämiseksi.

Tiekartat ovat osa Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa. Rakennusalan biodiversiteettitiekartan on laatinut Rakennusteollisuus RT yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa.

Kartta opastaa eteenpäin

Gaian vanhempi asiantuntija Virve Viertiö on toiminut tiekartan projektipäällikkönä. Viertiö neuvoo lukemaan tiekarttaa näin:

Tutustu ensin yleisesti aiheeseen ja tiekartan ennakoimaan muutokseen. Jos aihe tuntuu itselle tärkeältä, voi lukea lisää arvoketjusta, lieventämishierarkiasta ja nettopositiivisuudesta. Tämän jälkeen voi perehtyä yrityksille suunnattuihin keinoihin ja poimia sieltä omaan liiketoimintaan sopivia sekä yrityksille yhteisistä että toimialakohtaisista keinoista.

”Meillä on edessä globaali haaste luontokadosta. Tiekartoilla voidaan vauhdittaa ja ohjata yritysten toimia, jotta resurssit käytettäisiin nopeassa muutoksessa oikeisiin asioihin. Tiekarttoja tarvitaan myös viemään viestiä sidosryhmille, mitä alan toimijat tarvitsevat systeemisen muutoksen tekemiseen. Se voi toivottavasti vauhdittaa esimerkiksi sääntelyn kehittymistä, mikä taas mahdollistaa paremmat valinnat luonnon puolesta.”

Artikkeli on julkaistu Jokka-lehden numerossa 2/2023

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä