Nuorten työharjoittelumahdollisuudet turvattava myös haasteellisina aikoina

Rakennusalan taantuma on tuonut haasteita nuorten tasapuolisen työssäoppimisen toteutumiseen.

Rakennusalan laskusuhdanteen vuoksi ilmassa on ollut epävarmuutta opiskelijoiden työssäoppimiseen. Harjoittelupaikkojen saanti on vaikeutunut. Rakennusalan ammattiliitto ja oppilaitokset ovat saaneet viestejä niin yrityksiltä kuin opiskelijoiltakin. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä on ollut: ”Voiko yritys tarjota työharjoittelupaikkoja, jos se on lomauttanut omaa henkilöstöään?”

Työpaikkakoulutusten järjestäminen on mahdollista haastavista ajoista huolimatta

Rakennusliitossa ollaan tilanteesta huolissaan.

”On tärkeää, että kannamme vastuuta kaikki yhdessä”, painottaa palvelualuepäällikkö Marko Niskanen, Rakennusliitto ry:n Pohjoisen palvelualueen Kuopion palvelupisteestä. ”On hyvä, että yritykset ovat lähteneet koulutustalkoisiin mukaan.” Hän kannustaa yrityksiä edelleen solmimaan määräaikaisia työsopimuksia työpaikkakoulutukseen tai työharjoitteluun tulevien kanssa, haastavista ajoista huolimatta.

Lomautukset eivät ole este työharjoittelusopimusten solmimiseen.

Niskanen kehuu talonrakennusalan työehtosopimusta edistykselliseksi, sillä se antaa tähän mahdollisuuden. Työsopimuslain ja RISS:n työvoiman vähentämistä, lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai takaisinottoa koskevat määräykset eivät aseta harjoittelupaikkojen tarjoamiselle esteitä.

”Työehtosopimuksemme antaa meneillään olevassa haastavassa tilanteessa meille mahdollisuuden turvata ja tukea tulevaisuuden rakentajien koulutusta.”

Niskanen korostaa, ettei nuori työssäoppija vie kenenkään työtä. ”Hän on työssä olevien ammattilaisten rinnalla oppimassa. On tärkeää, että hän saa rauhassa kouluttautua valmiuteen uutta rakentamisen nousukautta tähyten.”

Rakennusala tarvitsee moniosaajia. Marko Niskanen kertoo, että juuri nyt on pula mm. muurareista ja raudoittajista. Myös pölynhallinnan ammattilaisista on tarvetta rakennustyömailla.

Niskanen mainitsee, että eri ammattiryhmille räätälöidään täsmäkoulutuksia. ”Meillä on työkohteissa työpaikkaohjaajia, jotka ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen.”

”Kun nuori tulee työkohteeseen, hänellä on henkilökohtainen opintosuunnitelma. Se määrittelee esimerkiksi sen, mistä asioista työnäyttö tulee harjoittelu- tai työssäoppimisjakson aikana tehtäväksi. Näin voidaan opintoja ohjata paremmin, tyhjäkäynti jää vähemmälle ja henkilöt saavat tehokkaammin opinnot suoritettua.”

Kun opiskelijoille tarjotaan mielekäs työssäoppimisjakso, se lisää motivaatiota ja aktivoi opiskelijoita. ”Parhaat saavat kahdessa vuodessa ammattitutkinnon suoritettua”, Niskanen toteaa.

Työpaikalla oppiminen on tärkeä osa opintoja

”Keväästä lähtien opiskelijoiden pääsy työpaikoille on selvästi hankaloitunut ja sopimuksia on tehty huomattavasti lyhyemmille jaksoille, mikä on ymmärrettävää. Todella tiukassa on siis harjoittelupaikat, vaikka halua yhteistyöhön kyllä on yrityksissä. Opiskelijat joutuvat kilpailemaan paikoista”, kertoo rakennusalan opettaja Hannu Savolainen Savon ammattiopistosta.

”Jotta voi oppia taitavaksi ammattilaiseksi, on työpaikalla oppimisen mahdollisuus erittäin tärkeä osa opintoja. Toivomme ammatillisen koulutuksen järjestäjänä, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötämme rakennusalan yritysten kanssa myös haastavana aikana – tietysti kunkin yrityksen tilanteen mahdollistamalla tavalla. Samalla meidän on tärkeää yhdessä varmistua siitä, että laadukkaan ja turvallisen työelämässä oppimisen edellytykset myös lain mukaan täyttyvät. Eli että on riittävästi tuotanto- tai palvelutoimintaa ja mahdollista järjestää opiskelijalle ammattitaitoinen ohjaus. Jos tilanne on kokonaisuutena sellainen ettei harjoittelujaksojen toteutus ole järkevää, niin varmasti joku toinen ajankohta on sitten parempi”, miettii Savon ammattiopiston yrityspalvelupäällikkö Maija Savolainen.

On tärkeää säilyttää mahdollisuus työssäoppimiseen

Rakennusliitto ry:n aluetoimitsija Lauri Kinnunen Joensuun palvelupisteeltä on kollegoidensa tavoin saanut runsaasti yhteydenottoja liittyen siihen, kuinka vallitsevassa suhdannetilanteessa toimitaan työharjoittelun suhteen. Myös harjoittelupaikkojen niukkuus on puhuttanut.

Kinnusen yrityksille suunnatut kannustavat viestit siitä, että lainsäädäntö ja työehtosopimukset antavat mahdollisuuden työharjoittelun järjestämisen harmaasta ajasta huolimatta on otettu positiivisesti vastaan.

”Vaikka ajat ovat haasteelliset, meillä on myös se valoisa puoli olemassa. Sitä pitää pystyä hyödyntämään ja uskaltaa pyrkiä käyttämään.”

”Nyt on opiskelijatarjontaa.”

Kinnunen näkee nyt elettävän ajankohdan yrityksille mahdollisuutena. ”Yritykset pystyvät hyödyntämään tilannetta, pääsevät valitsemaan tulevaisuuden osaajat ja kouluttaa heidät sellaisiin töihin, joihin yritykset työvoimaa tarvitsevat.”

Rehellinen kuva rakennusalasta

Lauri Kinnunen kertoo kiertävänsä kouluja ja jakavansa siellä työelämätietoutta. ”Jos ennusteet yhtään pitävät paikkaansa, varsinkin silloin, kun on opiskelijoita enemmän, tulee myös sitä hyvää opiskelija-ainesta”, Kinnunen tietää. ”Toki aina on alueellisia eroja.”

Rakentaminen on aina ollut suhdanneherkkä ala, eikä sitä kannata kaunistella. ”On tärkeää antaa opiskelijoille realistinen kuva rakennusalasta”, Kinnunen tähdentää.

”Kun saadaan opiskelijoille tällainen tieto, he osaavat asennoitua siihen samalla tavalla kuin vanhemmat rakentajat. He tietävät muun muassa sen, että talvella saattaa olla hiljaisempaa, tai sen että se on ihan normaalia, jos lomautus tulee. Tällä tavoin he malttavat elää sen tiedon kanssa. Rakennusalan erikoisuutta on se, että kaikki päivät saattavat olla erilaisia, jotkin päivät todella haasteellisia.”

Rakennusala on tulevaisuuden ala

Rakentaminen ei koskaan tule loppumaan. Aina tarvitaan uusia asuntoja, uusia toimitiloja, uusia julkisia rakennuksia sekä lisää peruskorjattavaa.

”Jos rakentaminen hiipuu ja harjoittelijoita ei oteta, eikä päästä kouluttamaan ammattitaitoista väkeä firmoihin, on vaarana se, että osaava työvoima poistuu alalta. Silloin saatetaan päätyä 90-luvun lama-ajan tilanteeseen, jossa yksi sukupolvi poistui kentältä.”

Rakentaminen on mielenkiintoinen ja monipuolinen ala. Rakentamisen ammateissa on monenlaisia etenemismahdollisuuksia.

Lauri Kinnunen vetoaa yrityksiin, joilla on aikaa pohtia reaalimaailman tilannekuvaa. Hän kannustaa valveutuneita yrityksiä ottamaan kiinni edessä oleviin tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

”Uskaltakaa ottaa harjoittelijoita ja kouluttakaa tulevaisuutta varten.”

Rakentaminen on pysyvää

Rakennusliitto ry:n palvelualuepäällikkö Marko Niskanen Kuopion palvelupisteestä haluaa pitää kiinni niin kokeneista rakennusalan ammattilaisista kuin alalle opiskelevista. ”Meillä ei ole vara menettää nuoria, alalle lähteviä opiskelijoita. Me tarvitsemme ammattityövoimaa tälle mielenkiintoiselle ja monipuoliselle alalle, jossa ansiotkin nousevat kilpailukykyisiksi.”

”Silloin kun uudisrakentaminen vähenee, on ammattityövoimaa käytettävissä korjausrakentamiseen.”

”Pidetään yhdessä huolta ammattitaitoisen työvoiman kouluttamisesta”, Niskanen kehottaa.

”Taantuma on väliaikaista, mutta rakentaminen on pysyvää.”

Teksti ja kuva: Heikki Luukkonen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä