Toimitusjohtaja Antti Lipsanen: “Kehittäminen kannattaa aina”

“Vaikka elämmekin nyt haasteellisia aikoja, kehitystyö ja tulevaisuuteen satsaaminen eivät ole niitä asioita, joista tulisimme säästämään jatkossakaan”, toteaa Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n toimitusjohtaja Antti Lipsanen.


Antti Lipsanen.

Rakennusliike Lipsasella ollaan aina oltu uteliaita ottamaan käyttöön rakentamisen laatua parantavia ja rakentamista helpottavia uusia menetelmiä ja työkaluja. Uudet ideat ovat aina tervetulleita. Niitä kehitetään niin itsenäisesti kuin projekteissa yhdessä muiden rakennusalan toimijoiden kanssa.

Antti Lipsasen näkemys on, että kiinnostus oman rakennusliikkeen ja samalla koko rakennusalan kehittämiseen on siirtynyt sukupolvenvaihdoksen mukana eteenpäin. Yrityksen vahva kokemus ja yli 70-vuotinen historia luo perspektiiviä silloinkin, kun katsotaan tulevaisuuteen.

Palkittua rakentamista

Pitkäjänteinen, koko rakennusalaa eteenpäin vievä toiminta on saanut palkintonsa: Rakennusliike U. Lipsanen Oy on valittu Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen vuoden 2023 jäsenyritykseksi. Talonrakennusteollisuus on halunnut palkita tietomallipohjaisesta rakentamisesta ja aktiivisesta alan kehittämisestä tunnetun yrityksen.

Raati kiinnitti perusteluissaan huomiota myös rakennusliikkeen vastuulliseen toimintaan työturvallisuuden parissa. Siitä osoituksena Rakennusliike U. Lipsanen Oy oli jo edellisvuonna palkittu Itä-Suomen työturvallisuuskilpailussa eniten turvallisuustasoaan nostaneena yrityksenä. Raati mainitsee myös Lipsasen kehittämän BIMTasks-ohjelmiston, joka lyhyessä ajassa on kohonnut alan huipputuotteeksi.

Toimitusjohtaja Lipsanen kiittää saadusta kunnianosoituksesta ja toteaa samalla, että saavutus on koko yrityksen henkilökunnan yhteistyön tulosta.

“Henkilökunta on meille äärettömän tärkeässä roolissa. Kiitos kuuluu heille.”

“Hiiriä työmailla”

Kehittäminen on määrätietoista, tavoitekeskeistä työtä erilaisissa projekteissa, mutta yksinkertaisimmillaan se voi olla yksittäisten ratkaisujen tekemistä rakentamisen arjessa työmaalla.

Rakennusliike Lipsanen oli Suomessa ensimmäisten rakennusliikkeiden joukossa viemässä tietotekniikkaa työmaille. Antti Lipsanen, joka oli mukana jalkauttamassa hiiriä ja tietokoneita työmaille, muistaa silloin lievää muutosvastarintaa: “Monet olivat myötämielisiä muutoksille, toisten kohdalla sopeutuminen oli pidemmässä juoksussa.”

Tänä päivänä kaikki Lipsasen työmaiden hiiret ja tietokoneet elävät tietomalliaikaa.

Tietomallit palvelevat yrityksen rakennushankkeita tarjouslaskennasta hankkeen valmistumiseen saakka. Ne havainnollistavat ja antavat mitta- ja määrätietoa.

Vaikka rakentamisessa malli on tehokas työkalu niin suunnittelun kuin varsinaisen rakentamisen aikana, Antti Lipsanen näkee tietomalleissa vielä paljon mahdollisuuksia ja kehittämisen varaa. Hän toivoo, että malliin tallennettaisiin suunnittelun ja rakentamisen aikana sellaista tietoa, jota voisi hyödyntää vielä luovutuksen jälkeen muun muassa rakennusten ylläpidossa, vuosihuolloissa ja korjauksissa.

Tietomallia käytetään jokaisella Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n työmaalla. Kuvassa Rakennusliike Lipsanen rakentaa FinVector Oy:lle Kuopion geeniterapeuttisten lääkkeiden tuotantoyksikköä.

Applikaatio apuna kohottamassa työturvallisuutta

Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n oman henkilöstön voimin kehittämä, rakennuksen virheiden havainnointiin, paikantamiseen ja raportointiin suunniteltu tietomallipohjainen BIMTasks -applikaatio valmistui vuonna 2021.

Antti Lipsanen kertoo, että yrityksessä on pohdittu, tarvitaanko jokaiselle käyttöönotettavalle uudelle järjestelmälle tai toiminnolle aina uusi erillinen ohjelma. “On paljon helpompaa kytkeä jo olemassa olevaan ohjelmaan uusi ominaisuus”, Lipsanen perustelee päätöstä laajentaa BIMTasksia uusilla ominaisuuksilla.

“Rakennushanke etenee työsuoritusten avulla. Applikaatiot ovat apuvälineitä, joilla helpotetaan työmaan taakkaa, pidetään työmaa toiminnassa ja aikataulussa.”

Nyt virhe- ja puutelistojen laatimisen lisäksi BIMTasksilla voi suorittaa myös Terve Talo- ja TR-mittauksia sekä tehdä työturvallisuushavaintoja. Appi on Lipsasen työmailla kaikkien työntekijöiden, alihankkijoiden ja toimijoiden käytössä.

Tosiasia on, että työturvallisuudesta vastaavat ihmiset. Mitkään laitteet tai apuvälineet eivät tee sitä puolestamme. Tärkein voimavara, jolla pidetään työmaan turvallisuus korkealla tasolla, löytyy jokaisen rakennuksella työskentelevän ihmisten korvien välistä, vastuuntunnosta ja siitä, kuinka säädettyjä ohjeita noudatetaan.

Ihmiset ovat tehneet läksynsä. Rakennusliike Lipsasella työ turvallisuuden eteen on tuottanut tuloksia.

Yrityksen viime vuoden roima turvallisuustason korotus ja BIMTasksin työturvallisuusominaisuuksien käyttöönotto sattuivat sen verran samaan saumaan, että myös applikaatiolla arvioidaan olleen vaikutusta myönteiseen kehitykseen.

Taskuun mahtuvan ja aina mukana olevan työkalun avulla TR-mittaukset ja raportin teko sujuvat vaivattomasti ja rutiininomaisesti. Appi mahdollistaa myös paikkatiedon lisäämisen sekä valokuvien ottamisen ja upottamisen raporttiin. Tiedot tallentuvat verkkoon. Työmaan johto voi reagoida nopeasti löytyneisiin puutteisiin. Päällikkötaso puolestaan pääsee tarkastelemaan kaikkien työmaiden TR-mittauksia sekä kootusti että työmaakohtaisesti.

Turvallisuushavaintojen kirjaaminen on tehty helpoksi, jotta se innostaisi myös positiivisten havaintojen tekoon. “Tarkoituksenamme on jakaa yksittäisellä työmaallamme havaittuja hyviä käytänteitä ja oivalluksia myös kaikille muille yrityksemme työmaille tiedoksi ja käyttöönotettavaksi”, Antti lupaa. Hän näkee, että ohjelmistojen avulla yrityksen työmaat voivat lisätä vuorovaikutustaan toistensa kanssa.

“Työturvallisuus on ollut meillä prioriteettina aina”, lausuu Antti ja sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että tehdyt toimenpiteet työturvallisuuden parantamiseen ovat purreet.

BIMTasks on Rakennusliike Lipsasen kehittämä applikaatio. 

25 vuoden kvartaali

Rakennusliike U. Lipsanen Oy on pitkän historiansa aikana kokenut niin tyyntä kuin myrskyä, ja niistä selvinnyt.

Toimitusjohtaja Antti Lipsanen puolestaan sanoo, ettei hän muista nähneensä näin suurta konkurssiaaltoa, mikä juuri nyt on menossa. “Nyt on ihan uudet pelimerkit käsissä.”

Verratessaan pk-yrityksiä kvartaalitaloudessa eläviin pörssiyhtiöihin, Lipsanen arvioi tämän ajan jopa suosivan pk-yrityksiä. “Kun vaan toimii maltillisesti”, Antti tarkentaa. “Yrityksen täytyy varautua myös huonoihin aikoihin, tehdä toimenpiteitä, jotta heikommankin ajan yli voi elää”, hän painottaa.

“PK-yrityksenä emme ole hitaimpia liikkeissämme, mutta meidän syklimme ei ole yhtä pyrähdysherkkää kuin pörssiyhtiöillä”, Antti muotoilee. “Meidän kvartaalimme on 25 vuotta”, hän naurahtaa.

Lipsanen harmittelee menoa maailmalla ja sen vaikutuksia talouselämään. Silti hän suhtautuu asiohin kylmän rauhallisesti. “Vaikka korot ovat nousseet, kustannustaso on laskemaan päin. Nyt voisi olla oikea aika käynnistää julkisen vallan investointeja”, hän pohdiskelee. “Se olisi parasta elvytystä.”

Teksti ja kuvat: Heikki Luukkonen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä