Asfaltin uusiokäytöstä hyötyy niin luonto kuin veronmaksajat

”Asfaltin kierrätykseen ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyy usein ennakkoluuloja laadun suhteen. Tosiasiassa asfalttirouheen massan laatuvaatimukset ovat ihan samat kuin neitseellisen massan. Prosessia on tutkittu Suomessa pitkään ja se on meillä hallussa”, valaisee Asfaltti Alfan työmaapäällikkö Laura Mikkola.

Laura Mikkola aloitti Asfaltti Alfassa 2017 ensin työnjohtajana ja toimii nykyisin työmaapäällikkönä. Laura kävi tutustumassa alan uutuuksiin kummipoikansa Hugon kanssa Maxpo-maarakennuskonenäyttelyssä keväällä 2022.

”Asfaltin uudelleenkäytön merkitys on korostunut ja korostuu jatkossa entisestään. Asfaltti Alfan asfalttiasemalla Forssassa otamme vastaan asfalttijätettä purkutyömailta ja jyrsinnöistä, kun esimerkiksi vanhaa asfalttia tasausjyrsitään. Murskaamme jätteen rouheeksi, jota käytetään uudelleen asfaltin valmistamiseen”, työmaapäällikkö Laura Mikkola Asfaltti Alfasta kertoo.

Tavalliselle tielläliikkujalle asfalttirouhe saattaa olla uusi tuttavuus, mutta alan yrityksissä siitä keskustellaan vilkkaasti ja se on ollut agendalla jo pitkään. Tiivisti asutulla pääkaupunkiseudulla yritykset ovat hukkua käytettyyn asfalttiin, koska alueella tehdään paljon teiden kunnostustöitä.

”Asfaltti Alfassa on lupa vastaanottaa ja hyödyntää asfalttijätettä omassa tuotannossa. Asfalttirouheen käyttö vähentää oleellisesti hiilidioksidipäästöjä ja on merkittävä ekoteko, koska rouheesta löytyy valmiina sekä kiviaines että bitumi”, toteaa Laura.

Käytetty kattohuopa saatiin hyötykäyttöön

Laura on työskennellyt parin vuoden aikana kehitysprojektissa, jossa yhteistyötä on tehty Rebitumenin kanssa. Yritys vastaanottaa mm. kattohuopajätettä uusiomateriaalien raaka-aineiksi. Yhteisen innovoinnin tuloksena Asfaltti Alfa lanseerasi vuonna 2021 Alfa Green -tuotteen. Siinä osa asfalttimassasta on CE-merkittyä Rebitumen Classic -kattohuoparouhetta, jolla on arvostettu End of Waste -status.

”Olemme käyttäneet Alfa Greeniä omilla koealueilla ja esimerkiksi Salon kaupungin työkohteissa vuodesta 2020”, Laura kertoo. ”Meillä on vastaavien tuotteiden kanssa kokemusta jo vuodesta 2017.”

Ensisijaisesti päällysteen pitäisi aina olla kestävä ja kohteeseen soveltuva. ”Asfaltin murskaus on luvanvaraista toimintaa, ja sille on asetettu käyttörajoituksia. Kierrätetty asfaltti ei myöskään sovellu kaikille teille. Vilkkaasti liikennöidyillä teillä ja kaduilla käytetään kivimastiksiasfalttia eli niin sanottua SMA-asfalttia kulutuskerroksen materiaalina. SMA-massoissa ei saa käyttää kierrätettyjä materiaaleja”, Laura muistuttaa.

”Suomi on maailman huippuja asfalttirouheen lisäämisessä asfalttimassaan. Päällysteitä sekä prosesseja kehitetään jatkuvasti yhdessä alan toimijoiden kanssa”, Laura toteaa. Kuvassa syntyy asfalttirouhetta Peab Asfaltin työmaalla. Kuva: Panu Suurnäkki.

Lauran näkökulmia asfaltin uudelleenkäytön hyödyistä

  • Luonto: Asfaltin uudelleenkäyttö vähentää oleellisesti hiilidioksidipäästöjä, kun uutta kiveä ei tarvitse louhia eikä bitumia tuoda Suomeen. Käytetystä asfaltista saadaan sekä bitumi että kiviaines uudelleen käyttöön. Myös maisema- ja luontoarvot säilyvät, kun neitseellistä kiveä ei louhita. 
  • Ihminen: Kun kiviainesta ei louhita, murskata tai kuljeteta, vähenee luontoon ja asutukseen kohdistuvat melu-, tärinä- ja pölyhaitat. Hyvin suunniteltu, käyttökohteeseen soveltuva laadukkaasti tehty päällyste pidentää päällysteen kestoikää, koko elinkaaren aikaisia päästöjä ja pienentää myös veronmaksajien kustannuksia.
  • Yritys: Tässä maailmantilanteessa asfaltti- tai kattohuoparouheen uudelleenkäyttö on hyvä teko yritystenkin kannalta, koska kustannukset nousevat jatkuvasti. Lisäksi voimme vastata koko toimialan päästötavoitteisiin. Toivottavasti jokainen yritys on pohtinut päästöjen alentamista ja päästötavoitteita sekä tehnyt jo toimia niiden suhteen.

Pähkinänkuoressa

Asfaltti Alfa on perustettu 2013. Sen toiminta-alue on Forssasta noin 150 kilometrin säteellä. Yritys palvelee sekä kuntia ja kaupunkeja että yrityksiä, maatiloja, taloyhtiöitä sekä yksityishenkilöitä kaikissa asfaltointitöissä. Yrityksen liikevaihto on viimeiset vuodet pyörinyt 4–5 milj. eurossa ja henkilöstöä on 11.

Lisätietoa asfalttialfa.com

Asfalttipäällysteet ovat öljystä jalostetun bitumin ja kiviaineksen seoksia. Asfaltti valmistetaan asfalttiasemilla, joissa kiviaines (runkoaine), bitumi (sideaine) ja tarpeelliset lisäaineet yhdistetään. Kiviaineksen laadulla, raekoolla ja raekokojen jakautumalla muutetaan myös asfaltin pinta- ja kesto-ominaisuuksia.

Päällystealan neuvottelutoimikunta eli Pank ry on luonut asfalttinormit, jotka määrittävät asfalttimassan tekniset laatuvaatimukset.

Asfalttialalla on tutkittu, että 40 prosentin kierrätetyn asfalttirouheen lisäys vähentää asfaltin valmistusprosessin kokonaispäästöjä 10 prosenttia. Jos asfalttimassa valmistetaan 40 prosenttisesti kierrätyskiviaineksesta, ja bitumia korvataan kattohuoparouheella kaksi prosenttia, vähentää se kokonaispäästöjä noin 20 prosenttia.

Suomessa ensimmäiset koeluontoiset tien päällysteet tehtiin jo vuonna 1984 Nurmekseen ja Helsingin Herttoniemeen.

End of waste (EoW) -status määrittelee ehdot, joiden täyttyessä jokin tietty jäte tai jätevirta lakkaa olemasta jätettä ja voi palata tuotteena markkinoille.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä