”Jokaisen pitää rakentaa kuin itselleen”

Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo tarkastelee rakentamista monimutkaisena ketjumaisena kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos ei aio tehdä omaa osaansa kunnolla, ei kannata aloittaa ollenkaan. Lujan eettisissä ohjeissa kehotetaan olemaan tekemättä sopimuksia, joita ei voi noudattaa. Solmituista sopimuksista on pidettävä aina kiinni.

Kuusikymmentäviisi vuotta rakennusalalla toimineisiin Luja-yhtiöihin kuuluva Lujabetoni on Suomen kolmanneksi suurin betoniteollisuusyritys. Lujabetonissa on töissä noin 800 ”lujaa ammattilaista”. 

Sukuyhtiön omistaja kolmannessa polvessa, Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalo kuvaa, millaista on ammattimainen toiminta, jolla turvataan laatu ja jatkuvuus. 

Mitä ammattimaisella toimintatavalla tarkoitetaan? 

Ammattimainen rakentaminen muodostuu rakennuttamisen, suunnittelun, tehdasvalmistuksen ja työmaatoiminnan monimutkaisesta ketjusta. Rakentamisessa ei ole kyse sarjavalmisteista vaan uniikista tekemisestä ja ratkaisuista. Räätälintuotteista. 

Rakentamisen kokonaisuudessa jokaisen tulee toimia ketjussa ammattimaisesti ja ymmärtää oman työn merkitys kokonaisuuden kannalta.  Jos yksi liiraa, kaikki liiraavat. Niinpä jokaisen pitää rakentaa kuin itselleen ja pitää aikataulunsa. 

Mikä on kaikkein tärkeintä ammattimaisessa toiminnassa? 

Jos ei aio tehdä kunnolla, ei kannata aloittaa ollenkaan. Osaamattomuuden seuraukset ovat usein todella suuria. Vanha sanalasku markan timpurista, joka tekee vitosen vahingon ei pidä paikkaansa. Pienikin virhe voi aiheuttaa todella suuria, miljoonien eurojen suuruisia vahinkoja. Esimerkiksi epätiivis liitos aiheuttaessaan laajan, piilevän kosteusvaurion.   

Ammattiylpeys on sitä, että asioihin suhtaudutaan ammattimaisesti. Rakentamisessa tarvitaan myös jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Pätevöitymisen polku on pitkä. Hyvän pohjakoulutuksen merkitys on tärkeä. Ammattilaisen työ on jatkuvaa räätälintyötä, ikuista oppimista, omasta työstä, kollegoilta ja kohteista.

Mistä tunnistaa epäammattimaisen toiminnan?

Kiire, huolimattomuus, osaamattomuus ja yleinen välinpitämättömyys ovat pahimpia vitsauksia. Se, ettei asioihin jakseta perehtyä ja etsiä parasta ratkaisua johtavat huonoon lopputulokseen. 

Kiireessäkään ei pidä sortua välinpitämättömyyteen. Kun aikataulut eivät ole hallinnassa, asioita viedään eteenpäin pakon edessä.  Pelisääntöjen noudattaminen jää vähemmälle ja toimitaan kuten halutaan. Onneksi ”cowboy-rakentaminen” – tehdään oman mielen mukaan –  on nykyään jo harvinaista. 

Kuinka lainsäädännön ja sopimusten noudattaminen turvaa ammattitaitoisen toimintatavan?

Peruslainsäädäntö on hyvä ja kattava. Tasapainoa liiankin tarkkojen ja yksityiskohtaisten määräysten kanssa on vaikea löytää.   

Kun LVI-asennusten kattokiinnikkeitä ei määritelty normeissa, raskaita IV-putkia romahti vaarallisesti rock-konsertin aikana yleisön päälle. Kun sisältöä taas määritellään liikaa, säätely ja normit tuovat lisäkustannuksia. Jokainen meistä on törmännyt esimerkiksi ylisuuriin normien ja määräysten mukaisesti rakennettuihin esteettömiin kylpyhuoneisiin. 

Toimialan omat yleiset sopimusehdot, YSE 1998, ovat menestyksekäs paketti. Pääosiltaan ehdot ovat erittäin kannatettavia ja kaiken kaikkiaan hyvät.  Ne takaavat sen, ettei mennä villiin länteen, jossa jokainen soveltaa omia sopimusehtojaan. 

Muutamia puutteita pitäisi päästä vielä kehittämään. YSEn merkittävä heikkous liittyy siihen, ettei lisä- ja muutostöiden toteuttamiseen saa ryhtyä ennen kuin asiat on sovittu kirjallisesti. Käytännön rakentamisessa joudutaan kuitenkin yleensä viemään eteenpäin projektia sen yleisaikataulun mukaan. Tämä johtaa siihen, että tilaajalle on edullista jättää käsittelemättä muutostyötarjouksia, sillä se antaa juridista suojaa ja mahdollistaa epäreilun taloudellisen edun saamisen, kun lisä- ja muutostyöt voi jälkikäteen kiistää. Näin suositaan huonoa rakentamistapaa ja edistetään epäammattimaista toimintakulttuuria alalla. Turhan riitelyn määrä kasvaa. Tämä olisi helppo korjata määrittämällä vastauspakko muutostyötarjouksiin ja niiden automaattinen muuntuminen ns. §90 mukaisiksi muutostöiksi, ellei niitä hyväksytä esimerkiksi 14 päivän sisällä tarjouksesta, neuvottelujen jälkeen. 

Mitä hyviä toimintatapoja Lujabetonissa on sopimuskumppaneiden ammattimaisen toiminnan varmistamiseksi? 

Lujabetoni toimii merkittävänä elementtivalmistajana. Suurin ongelma ja kriittinen tekijä liittyy sopimuskumppaneilta riittävän ajoissa saataviin suunnitelmiin. Lujabetonin tietojärjestelmä on rakennettu niin, että pyrimme saamaan toisten toteuttamat toteutussuunnitelmat ajallaan ja varmistamaan, että meillä on mahdollisuus pysyä aikataulussa ja onnistua työssämme. 

Toimintamallien lisäksi olemme kehittäneet erillistä projektinhallintaorganisaatiota varmistamaan, sitä että kaikki osapuolet hankkeissa hoitaisivat tehtävänsä ajoissa. Tämä on kaikesta varmistustyöstä huolimatta alan kestohaaste.   

Mikä auttaa vähentämään epäammattimaisen toimintaa?  

Äärimäisen pitkäjänteinen toiminta. Rekrytointi, yrityksen omat koulutusohjelmat, jatkuva johtamisen ja osaamisen koulutus. Vaikka koulutus on hidasta, se on erittäin hyvä keino pitkäjänteisen toiminnan kehittämiseksi. Toimintajärjestelmät ja ohjeistukset ovat tärkeitä, mutta ne ovat kuitenkin vain luuranko, ihmiset ovat ne lihakset, jotka tekevät työt yrityksissä.   

Tärkeintä on muistaa se, että toimintajärjestelmät eivät tee töitä, vaan ihmiset. Järjestelmät antavat vain toimintamallin, ohjeet ja työkalut ihmisille.  Ihmiset tekevät työt ja siksi on tärkeätä, että kaikki toimivat ammattimaisesti ja noudattavat eettisiä pelisääntöjä.  

Myös turvallisuus-, ympäristö- ja laatuvaatimusten huomioimisessa on kyse toimintakulttuurin rakentamisesta ja tinkimättömästä ammattimaisesta urakointi- ja toimintatavasta. 

Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on Rakennusteollisuus RT:tä kohtaan?   

RT on tärkeä, vahva etujärjestö, jonka suosituksia toimialan tulisi noudattaa. On vain hyvä että, meillä on tällainen organisaatio, joka pysyy vaikuttamaan koko toimialan asioihin ja kehitykseen sekä edistämään toimialan näkemyksiä viranomaisten suuntaan vahvalla arvostuksella.
 

Katso myös 

Lisätietoja

  • Merja Vuoripuro, Rakennusteollisuus RT ry
    puh. 040 587 2642, merja.vuoripuro@rakennusteollisuus.fi
  • Sari Puurtinen, Juuriharja Consulting Group Oy
    puh. 040 676 3772, sari.puurtinen@juuriharja.fi
    Juuriharja on eettiseen johtamiseen erikoistunut valmennusyritys
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä