Nina Lindström: Konsultin käyttö kunnissa on usein turhaa

Nina Lindström on INFRAn hallituksen uusi puheenjohtaja. INFRA saa johtoonsa tinkimättömän sopimuskulttuurin uudistamisen puolestapuhujan.

RTA-YHTIÖT ON todellinen perheyritys.

Toimitusjohtaja Nina Lindströmin puolison Jarmon palkkasi aikoinaan töihin Ninan isä Raimo T.A.Virtanen.

Veli Harri Virtanen on tekninen johtaja ja sisko Päivi Virtanen johtaa taloutta.

Nina Lindström opastaa työntekijöitä itsensä johtamiseen, pois seuraajien kulttuurista. Hän valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 1999. Lopputyön aiheena oli paikallinen sopiminen ja työaikalaki.

”Siitä se sopimuskulttuurin pöyhiminen lähti. Siinä vaiheessa kypsyi myös päätös jatkaa perheyrityksessä”, Nina kertoo.

”Peräänkuulutan paikallisen sopimisen tärkeyttä työpaikoilla. Mitä enemmän jätetään pelivaraa sopia asioiden ytimessä työmaalla, sitä enemmän sekä yritys että työntekijä voittavat.  Winwin-tilanteessa ei pääse muodostumaan perinteistä vastakkainasettelua. Perinteiset tai ylhäältä annetut mallit eivät edes sovi kaikille työpaikoille.”

RAKENNUSALA ON täynnä vastapareja; tilaaja­-urakoitsija, urakoitsija-aliurakoitsija, työnantaja-työntekijä. Neuvottelutaitoja tarvitaan.

”INFRA ry:n jäsenyrittäjät, varsinkin pk-yrittäjät, tarvitsevat INFRAlta välineitä neuvotteluihin. Neuvottelutaidot ja yleisten sopimusehtojen sekä työehtosopimusten sisältöjen osaaminen kehittävät parhaiten pk-yhtiöitä ja mahdollistavat osapuolten välisen hedelmällisen vuorovaikutuksen”, Lindström tähdentää.   

Myös urakoiden suunnittelussa on paljon kehitettävää. Jos jokin on varmaa työmaan alkaessa, niin suunnitelmamuutokset.

”Tilaajien vastuulla on nostaa hankkeiden suunnittelun tasoa. Tilaaja vaikuttaa suunnittelun koordinointiin. Koska suunnitelmamuutokset työmaalla ovat sääntö eikä poikkeus, tilaajan pitää vastata tähän haasteeseen nopeasti ja ammattitaidolla.”

”ETENKIN KUNNAT ovat hyvin erilaisia ja vertailu on vaikeaa, mutta yksi yhteinen piirre löytyy; hankintoihin ja urakoiden valvontaan käytetään mielellään konsulttia. Kunnilta löytyisi usein osaaminen omasta takaa, ja konsultin käyttö vain lisää byrokratiaa”, Nina Lindström väittää.

”Kunnan asukkaana ja yrittäjänä haluan tietysti, että työt tehdään tehokkaasti ja tuloksellisesti. Kuntien tulee selvittää toimintansa kustannukset ja kilpailuttaa ja verrata, mitä mahdollisuuksia esimerkiksi ulkoistaminen antaisi. Keskittymällä itse hankintaosaamisen kehittämiseen ja urakoiden valvontaan kunnat saavat merkittäviä säästöjä.”

RTA-YHTIÖILLÄ on tällä hetkellä käynnissä niin vaativia pohjarakennus-, kaukolämpö- kuin kunnossapitokohteitakin. Isoin rakennusurakka on Vantaan Länsisalmen 400 kilovoltin kytkinlaitoksen ja toisen muuntamon rakentaminen. Kaukolämpöä rakennetaan Riihimäen Kaukolämmölle.

Hoidon kokonaisurakoita yrityksellä on Vantaan Korsossa ja Helsingissä Kulosaari-Herttoniemi-Laajasalo-alueella. Uutena urakkakohteena on alkanut kotipaikkakunta Hyvinkää.

Lue tiedote Lindströmin valinnasta >
Lisää menestysreseptejä kunnille: Infra.fi/Resepti >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä