Aja hiljaa tietyömaalla

Tietöiden sesonki on alkamassa. Arvion mukaan noin 10 prosenttia ajaa tietyömaalla yli rikesakon menevää ylinopeutta. Tarkalla nopeuksien seurannalla ja tulosten selvittämisellä saataisiin tilanne paremmaksi.

”Kevät keikkuen tulevi” ja sen mukana ilmestyvät teille värikkäissä vaatteissaan käyskentelevät ammattimiehet ja ‐naiset sekä työkoneet. Työ tehdään liikenteen soljuessa koko ajan ohi, joten työntekijöiden ja ohikulkevien turvallisuudesta on pidettävä hyvää huolta.

Työkoneiden ympärillä työskentelevien kohdalla nopeusrajoitus on lähes poikkeuksetta 30 km/h. Valitettavasti karkean arvion mukaan noin 10 prosenttia ohittavista autoilijoista ja motoristeista ajaa rajoituksesta huolimatta yli rikesakkorajan menevää ylinopeutta.

”Läheltä piti” -tilanteita on liian paljon, vaikka tilastointi tältä osin on puutteellinen. Poliisin arvion mukaan liian monet ihmiset suhtautuvat piittaamattomasti 30 km/h nopeusrajoitukseen.

Rajoitus 30 km/h, nopeus 93 km/h!

Ajokäyttäytymisestä on suuntaa‐antavaa dataa jonkin verran. Lemminkäinen Infra Oy tutki yhdessä Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksen kanssa muutama vuosi sitten nopeuksia Kantatie 40:llä Turun seudulla.  

Rakennuspäällikkö Mika Häkli Lemminkäinen Infra Oy:stä kertoo, että nopeusnäyttö asennettiin päällystystyömaalla asfaltinlevittäjään. ”Kahden viikon aikana tehtiin noin 18 000 mittausta. Suurin osa ihmisistä noudatti rajoitusta. Lieviä ylinopeuksia, 35‐50 km/h, havaittiin runsaasti ja ylinopeuksia 51‐60 km/h useita kymmeniä. Korkein mitattu ylinopeus oli 93 km/h,”

Tero Ahokas Varsinais‐Suomen ELY‐keskuksesta harmittelee, ettei tietoja ole huolellisesti taltioitu, vaikka Turun seudulla on tehty koeluontoisesti mittauksia.

Hänen näppituntumansa mukaan autoilijoiden ja motoristien piittaamattomuus on vain yleistynyt. Hän suositteleekin, että liikennevirasto ottaisi aloitteen käsiinsä ja tekisi aiheesta perusteellisen selvityksen. Tutkimustiedon perusteella voitaisiin tilanne korjata.

Matkaa hidastavat tietyöt ärsyttävät ohikulkijoita. Hetken harmi muuttuu kuitenkin vuosikausia kestäväksi tyytyväisyydeksi, kun liikenne saadaan kulkemaan joustavasti. 


Lisätietoja:
Rakennuspäällikkö Mika Häkli
Lemminkäinen Infra Oy
Puh: 0400 496 399
mika.hakli@lemminkainen.com

Johtaja Heikki Jämsä
INFRA ry
Puh: 050 587 2911
heikki.jamsa@infra.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä