Lausunto hallituksen esityksestä laiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa esitetään, että ratamaksun perusmaksun investointiperusteista korotusta nostetaan enimmillään viisinkertaiseksi voimassa olevan ratamaksun perusmaksun tasoon nähden.

Ehdotetun muutoksen tavoitteena on saada ratamaksun perusmaksun investointiperusteisesta korotuksesta nykyistä toimivampi rahoituskeino rataverkon investointien rahoituksessa.

Rakennusteollisuus RT kannattaa esitettyä muutosta.

Esitetty taso vastaisi samaa kuin mitä Kerava – Lahti -oikoradassa perittiin investointiveroa. Tuolloin valtio keräsi yli 15 % hankkeen kokonaiskustannuksista tätä kautta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä