Päivitetyn Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 –tiekartan julkistuswebinaari 11.6.2024

Aika: Tiistaina 11.6.2024 kello 9.00–10.30
Teams-etätilaisuus

Rakennusteollisuus RT:n Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 –tiekartta julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2020. Sen tuloksia on muiden sektorikohtaisten tiekarttojen ohella hyödynnetty muun muassa Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa, ja ne ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Rakennusteollisuuden tiekartta on nyt päivitetty pääministeri Orpon hallitusohjelman sekä työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänannon mukaisesti. Julkistamme tiekartan 11. kesäkuuta järjestettävässä webinaarissa.

Rakennusteollisuuden vähähiilisyystiekartassa on selvitetty, mitä toimenpiteitä alalla on jo tehty ja suunnitteilla vuoden 2020 tiekartan jälkeen. Siinä on päivitetty rakennetun ympäristön hiilielinkaarilaskenta ja skenaariolaskenta (2 skenaariota) vuosiksi 2035 ja 2050 tuoreimpien laskentatietojen pohjalta ja ottaen huomioon ilmastopolitiikan kiristyminen. Tiekartassa on lisäksi arvioitu tarvittavien päästövähennystoimenpiteiden vaikutuksia sekä hahmoteltu alakohtaisia seurattavia päästövähennyspolkuja rakennussektorin eri alatoimialalle.

Webinaarissa esitellään tiekartan keskeinen sisältö, kuullaan kommenttipuheenvuorot muun muassa rakennusteollisuuden yrityksiltä ja luodaan katsaus Suomen vähähiilistymiseen osana uutta eurooppalaista sääntelykenttää. Webinaarin tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina tällä sivulla.

Tervetuloa kuulolle!

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä